DR og musikken

Lars Ole Bonde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

128 Downloads (Pure)

Abstract

Musikken i radioen er et af de mange underbelyste temaer inden for me-
dieforskningen i Danmark. Forfatteren til den følgende artikel har gennem
nogle år arbejdet som musik-medarbejder i Danmarks Radio - med base i
Østjyllands Radio. I artiklen fokuserer han på produktionsaspektet. Hvilke
funktionssammenhænge indgår musikken i inden for den kanalombrudte
Danmarks Radio - både som selvstændig programform og som "akkompag-
nement" til andet programstof? Dernæst følger man musikproduktionens
mange former og får her afdækket både ex- og implicitte rammer for musik-
politikken i institutionen. Herudfra rejses spørgsmålet om musikkens rolle i
DR som aktiverende eller registrerende i forhold til det musikliv, som findes
uden for institutionen.
Original languageDanish
JournalMedieKultur
Issue number15
Pages (from-to)50-59
Number of pages10
ISSN0900-9671
Publication statusPublished - 1991

Cite this