Drift af klimatekniske installationer - hovedproblemer og forskningsbehov

Translated title of the contribution: Operation and maintenance of climatechnical installations - main problems and demands of research

J. Dinesen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Dette notat er en del af et større SBI-projekt, "Drift af klimatekniske installationer", som har til formål at skabe et grundlag, der kan anvendes ved planlægning af drift og vedligeholdelse af klimatekniske anlæg i større bygninger. På grundlag af en interviewundersøgelse, et internationalt seminar samt en éndags-konference, alle vedr. drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, udledes oplysninger om de almindeligst forekommende drifts- og vedligeholdelsesproblemer samt om delproblemernes værdiindhold. Disse oplysninger anvendes til opstilling af fire hovedproblemområder, samt de tilknyttede behov for udviklingsarbejder og publiceringer. I notatets sidste kapitel er de konkrete opgaver stillet op som grundlag for det videre arbejde med projektet.
  Translated title of the contributionOperation and maintenance of climatechnical installations - main problems and demands of research
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 1978
  SeriesSBI-notat
  Number76

  Cite this