Dynamiske tekster i sundhedskommunikation: Dokumentationsudfordringer i elektroniske journaler

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Skriften har en vital funktion i sundhedskommunikation. Computeren er en forholdsvis ny skriftteknologi i sundhedsvæsnet. Denne muliggør dynamiske tekster, hvor brugerne både kan repræsentere og genforhandle reglerne for repræsentation. Dokumentation er central i sundhedsaktørernes skrivepraksis, da de herigennem repræsenterer deres arbejde. Artiklen analyserer og evaluerer på baggrund af en kritisk hermeneutisk kommunikationsmodel dokumentationen i to elektroniske tekster. Brugernes oplevelse og ibrugtagning af to elektroniske journaler i henholdsvis hjemmepleje og på to medicinske sygehusafdelinger præsenteres i to cases og diskuteres herefter kritisk med henblik på at artikulere de skrive- og læsermæssige færdigheder og rettigheder, der gør sundhedskommunikation i elektroniske tekster meningsfuld. Et dobbeltsidet problem identificeres, der dels vedrører kompetencerne, e-literacy, dels rettighederne til at være medforfatter på elektroniske journaler, der overvejende designes efter myndigheders administrative krav til systemerne. Problemet sætter de sundhedsfaglige traditioner for dokumentation og kommunikation i et limbo. De standardiserede skrive- og læsemuligheder har totalitære træk, hvis reorganisering til en anden orden kræver nye sundhedsinformatiske læse- og skrivekunster. Hvad denne anden orden kunne være, er der i sagens natur ingen standard for. Forfatning af elektroniske værker til meningsfuld kommunikation og sundhedsfagligt samarbejde står således stadig åben for forhandling og genskrivning.
Original languageDanish
Title of host publicationSundhedskommunikation på sygehusvæsenet
EditorsAnders Horsbøl, M.B. Sørensen
Number of pages21
PublisherAalborg Universitetsforlag
Publication date2010
ISBN (Print)9788773079966
Publication statusPublished - 2010

Cite this