Effekt af træning og indlægssåler ved hyperpronation i foden

Jane Andreasen, Marianne Christensen, Carsten Mølgaard, Ole Højgaard Simonsen, Søren Kaalund, Søren Lundbye-Christensen, Michael Voigt

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

Abstract

 

Effekt af træning og indlægssåler ved hyperpronation i foden. Et randomiseret kontrolleret studie.

 

Andreasen J 1, Christensen M 1, Mølgaard C 1,2, Lundbye-Christensen S 3, Kaalund S 4; Simonsen O 5; Voigt M 2

1. Ergoterapi og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

2. Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet

3. Kardiovaskulært forskningscenter, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

4. Kaalunds Klinik, Aalborg

5. Ortopædkirurgien, Region Nordjylland, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

 

Baggrund

Hyperpronation i foden er en hyppig årsag til overbelastnings-skader i fod og underben. Smerter og nedsat funktionsniveau pga. hyperpronation kan give problemer med at klare arbejde, sport eller fritidsaktiviteter. De gængse behandlingsmetoder er indlægssåler og antipronationstræning, men der mangler evidens på området. Der findes kun få undersøgelser om hyppigheden af hyperpronationsbetingede smerter i foden og effekten af fodtræning. Læger og fysioterapeuter står uden evidensbaserede retningslinjer i behandlingen af disse patienter og den sparsomme viden på området gør, at der er stor forskel på hvilken behandling disse patienter tilbydes.

 

Formål

Formålet med dette studie var at undersøge effekten af træning og indlægssåler til behandling af patienter med kroniske smerter og hyperpronation i foden.

 

Metode og materiale

Undersøgelsen blev udført som et enkeltblindet, randomiseret kontrolleret studie. 80 patienter blev randomiseret til fire grupper: kontrolgruppe, indlægssåler, træning eller kombination af indlægssåler og træning. Followup blev udført efter fire måneder og et år. Patienterne blev rekrutteret i Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Aalborg Sygehus i perioden nov. 2004 til dec. 2006. Grundet et meget lille flow af egnede patienter i ambulatoriet, blev der også rekrutteret via privatpraktiserende speciallæger og annoncering i lokalaviserne i Nordjylland.

 

Inklusionskriterier var smerter i foden i mere end tre måneder og hyperproneret fod. Hyperpronation blev defineret ved almindelig klinisk undersøgelse - calcaneus vinkel større end 6 grader og forekomst af naviculare drop (affladiget medial længdebue).

 

Effektmål var smerte og funktionsmål målt på en VAS skala og ved AOFAS score. Derudover registreredes kliniske mål af calcaneusvinkel, navicularedrop og -drift. Fodens bevægelser blev målt med elektrogoniometri ved gang på gangbånd og elektropedobarometri på gang på trykplade (RS Footscan).

Træningsinterventionen bestod af individuel fysioterapeutisk vejledt træning 2 gange ugentligt i 30 minutter i 12 uger. Træningen indeholdt muskelstyrke- og stabilitetstræning, balancetræning, udspændingsøvelser og instruktion i hjemmeøvelser. Indlægssåler blev fremstillet af en bandagist ud fra en stående trykprofil udført på en Harris Mat.

 

 

Resultater

Foreløbige resultater tyder på en effekt af træning på calcaneus vinkel og naviculare drift. Databearbejdning og analyse er i gang og resultaterne vil blive præsenteret.
Original languageDanish
Publication date2009
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes
EventFagfestival 09, Danske Fysioterapeuter - Odense, Denmark
Duration: 26 Mar 200928 Mar 2009

Conference

ConferenceFagfestival 09, Danske Fysioterapeuter
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period26/03/200928/03/2009

Cite this