Egenomsorg og patientuddannelse i grænsefladen mellem medicin og humaniora

Lone Grøn, Mikka Nielsen, Eline Boysen Franck, Laura Emilie Buch, Martin Sandberg Buch

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Egenomsorg er et bredt paraplybegreb, der forstås og konkretiseres på mange forskellige måder, og det er hverken muligt eller ønskeligt at søge konsensus omkring én fælles forståelse af begrebet. Til gengæld bør man konkretisere målet om øget egenomsorg, når en specifik patientuddannelse planlægges. Det er en af konklusionerne i denne rapport, der bygger på tværgående etnografiske analyser af seks forskellige patientuddannelser. Rapporten tilbyder desuden et nyt begrebsapparat til den lokale konkretisering af egenomsorg. Forfatterne inddeler virkemidlerne i patientuddannelse i tre forskellige vidensformer samt skabelsen af et socialt forandringsfællesskab. På baggrund af en praksisnær analyse af patientundervisningen diskuterer rapporten det teoretiske fundament, forandringsrationalet og konkrete anbefalinger til hvert af disse virkemidler.
Original languageDanish
PublisherKORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Number of pages59
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this