150 Downloads (Pure)

Abstract

Publikationen fremlægger biblioteket over eksempelkonstruktioner i beregningsværktøjet LCAbyg (5.3.1) og supplerer dermed arbejdet med livscyklusvurderinger (LCA) af bygninger. Da der er angivet klimapåvirkning til konstruktionseksemplerne, kan publikationen med fordel anvendes i læring og undervisning eller til LCA-overslag.

LCA er en metode til at vurdere en bygnings forventede samlede miljøaftryk over hele bygningens livscyklus fra udvinding af råstoffer til nedrivning. Det er forfatternes håb at publikationen kan gøre livscyklusvurderinger tilgængelige for alle dem, som er interesseret i bygningers klimapåvirkning.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Edition2
Number of pages82
ISBN (Electronic)978-87-563-2097-9
Publication statusPublished - 20 Apr 2023

Cite this