En fænomenologisk undersøgelse af modoverføring i musikalsk improvisation i voksenpsykiatrien - en praksisbaseret og praksisrelateret forskningsundersøgelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel er baseret på uddrag fra min senior ph.d.-afhandling om modoverføring i musikterapi i voksenpsykiatrien. Der bringes uddrag fra de vigtigste teoretiske bidrag til emnet inden for den del af musikterapilitteraturen, som også er inkluderet i afhandlingen. Der bringes detaljerede beskrivelser af dele af undersøgelsesmetoden for at illustrere, hvordan jeg i forberedelsen til de dybdegående interviews har fokuseret på, at deltagernes subjektivt betydningsfulde udsagn er knyttet til og har rod i udvalgte praksiserfaringer. Selve analysemetoden illustreres, og resultaterne af denne beskrives kort. Resultaterne fra undersøgelsen relateres til de beskrevne teorier i musikterapilitteraturen og deres relevans for musikterapeutisk praksis præsenteres. Artiklens målgruppe er musikterapeuter og andre kolleger inden for psykiatrien. Jeg har derfor valgt - lidt utraditionelt - at beskrive selektive uddrag fra de mest relevante dele af undersøgelsesmetoden i form af en ureflekteret illustration af disse. Med udgangspunkt i disse bringer jeg refleksioner over undersøgelsesresultaternes sammenhæng med den anvendte musikterapiteori og vigtige uddrag af resultaternes relevans for musikterapeutisk praksis.
Original languageDanish
JournalMusikterapi i psykiatrien : årsskrift
Volume5
Number of pages16
ISSN1603-189X
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • counter transference
  • musical improvisation
  • adult psychiatry
  • research related to praxis

Cite this