En kortlægning af organisationerne i Danmark på området for frivilligformidling og selvhjælp: Første delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark

Translated title of the contribution: A mapping of volunteer centres in Denmark

Lars Skov Henriksen, Anders Brogaard Marthedal

Research output: Book/ReportReportResearch

124 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten er første led i en evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark. Frivilligcentrepuljen er en del af satspuljeaftalen 2005, hvor Folketinget besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Det overordnede mål med puljen er at gøre det lettere for flere mennesker at finde adgang til et frivilligt engagement, ved at gøre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, ved at skabe nye og flere aktiviteter og ved at forbedre det lokale samspil omkring centrene. Frivilligcentrepuljen administreres af Socialministeriet. Formålet med denne første rapport, der bygger på et spørgeskema udsendt til samtlige kendte frivilligcentre, frivillighedsformidlinger, selvhjælpsprojekter mv. i Danmark, er at få et overblik over, hvordan frivilligcenterlandskabet aktuelt ser ud. Et sådant overblik er afgørende for senere at kunne vurdere puljens betydning og gennemslagskraft i forhold til de opstillede mål. Rapporten tilvejebringer systematisk information om organisationerne med hensyn til en række centrale karakteristika så som alder og tilhørssted, organisering og struktur, brugere, frivillige og medarbejdere, opgaver og aktiviteter, økonomi og ressourcer, samarbejde med offentlige og frivillige aktører med mere.
Translated title of the contributionA mapping of volunteer centres in Denmark
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDenmark.
Number of pages103
ISBN (Print)8790261011
ISBN (Electronic)8790261003
Publication statusPublished - 2006

Cite this