A Model for Enquiry of Sustainable Homes: of Model Home 2020

Gitte Gylling Hammershøj Olesen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1369 Downloads (Pure)

Abstract

Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.
Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag.
Det primære forskningsspørgsmål er:
I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger baseret på en mixed methods tilgang omfatte såvel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk formåen, således at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den bæredygtighed der udfoldes?
For at undersøge hvorledes en sådan model kan sammensættes, undersøger dette forskningsprojekt hvordan bæredygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensområder og metoder. Et første skridt er undersøgelser af beboer perspektiver:
II. Hvordan opleves hverdagens møder med bæredygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, bæredygtig livsform, som sandsynligvis er en omstændighed for fremtidens levemåde?
Baseret på forskning spørgsmålet undersøger artiklen ’Møder med Bæredygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at Øge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og blogindlæg, kan give information om oplevelser af livet i bæredygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket støtter og motivere deres evne til en bæredygtig livsform.
Dernæst undersøges aspekter af oplevet kvalitet i bæredygtige hjem:
III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe værdi for mennesker i fremtidens byggede miljø, men hvordan kan opfattede kvalitet i bæredygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?
Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.
Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag.
Det primære forskningsspørgsmål er:
I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger baseret på en mixed methods tilgang omfatte såvel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk formåen, således at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den bæredygtighed der udfoldes?
For at undersøge hvorledes en sådan model kan sammensættes, undersøger dette forskningsprojekt hvordan bæredygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensområder og metoder. Et første skridt er undersøgelser af beboer perspektiver:
II. Hvordan opleves hverdagens møder med bæredygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, bæredygtig livsform, som sandsynligvis er en omstændighed for fremtidens levemåde?
Baseret på forskning spørgsmålet undersøger artiklen ’Møder med Bæredygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at Øge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og blogindlæg, kan give information om oplevelser af livet i bæredygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket støtter og motivere deres evne til en bæredygtig livsform.
Dernæst undersøges aspekter af oplevet kvalitet i bæredygtige hjem:
III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe værdi for mennesker i fremtidens byggede miljø, men hvordan kan opfattede kvalitet i bæredygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?
Original languageEnglish
Number of pages314
Publication statusPublished - 2014

Cite this

Olesen, Gitte Gylling Hammershøj. / A Model for Enquiry of Sustainable Homes : of Model Home 2020. 2014. 314 p.
@phdthesis{50dd29b9a83f417199c0f765725e02a3,
title = "A Model for Enquiry of Sustainable Homes: of Model Home 2020",
abstract = "Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.Form{\aa}let med denne afhandling er at udvikle en model til unders{\o}gelse af b{\ae}redygtige boliger. Form{\aa}let er at etablere multi-perspektive unders{\o}gelse af beboede b{\ae}redygtige boliger baseret p{\aa} intentioner om at fange flere aspekter af b{\ae}redygtig livsform, end blot de teknisk m{\aa}lbare som udvikling af b{\ae}redygtig arkitektur er prim{\ae}rt drevet af i dag.Det prim{\ae}re forskningssp{\o}rgsm{\aa}l er:I. Hvordan kan en model til unders{\o}gelse af b{\ae}redygtige boliger baseret p{\aa} en mixed methods tilgang omfatte s{\aa}vel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk form{\aa}en, s{\aa}ledes at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den b{\ae}redygtighed der udfoldes?For at unders{\o}ge hvorledes en s{\aa}dan model kan sammens{\ae}ttes, unders{\o}ger dette forskningsprojekt hvordan b{\ae}redygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensomr{\aa}der og metoder. Et f{\o}rste skridt er unders{\o}gelser af beboer perspektiver:II. Hvordan opleves hverdagens m{\o}der med b{\ae}redygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, b{\ae}redygtig livsform, som sandsynligvis er en omst{\ae}ndighed for fremtidens levem{\aa}de?Baseret p{\aa} forskning sp{\o}rgsm{\aa}let unders{\o}ger artiklen ’M{\o}der med B{\ae}redygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at {\O}ge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelse og blogindl{\ae}g, kan give information om oplevelser af livet i b{\ae}redygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket st{\o}tter og motivere deres evne til en b{\ae}redygtig livsform.Dern{\ae}st unders{\o}ges aspekter af oplevet kvalitet i b{\ae}redygtige hjem:III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe v{\ae}rdi for mennesker i fremtidens byggede milj{\o}, men hvordan kan opfattede kvalitet i b{\ae}redygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.Form{\aa}let med denne afhandling er at udvikle en model til unders{\o}gelse af b{\ae}redygtige boliger. Form{\aa}let er at etablere multi-perspektive unders{\o}gelse af beboede b{\ae}redygtige boliger baseret p{\aa} intentioner om at fange flere aspekter af b{\ae}redygtig livsform, end blot de teknisk m{\aa}lbare som udvikling af b{\ae}redygtig arkitektur er prim{\ae}rt drevet af i dag.Det prim{\ae}re forskningssp{\o}rgsm{\aa}l er:I. Hvordan kan en model til unders{\o}gelse af b{\ae}redygtige boliger baseret p{\aa} en mixed methods tilgang omfatte s{\aa}vel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk form{\aa}en, s{\aa}ledes at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den b{\ae}redygtighed der udfoldes?For at unders{\o}ge hvorledes en s{\aa}dan model kan sammens{\ae}ttes, unders{\o}ger dette forskningsprojekt hvordan b{\ae}redygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensomr{\aa}der og metoder. Et f{\o}rste skridt er unders{\o}gelser af beboer perspektiver:II. Hvordan opleves hverdagens m{\o}der med b{\ae}redygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, b{\ae}redygtig livsform, som sandsynligvis er en omst{\ae}ndighed for fremtidens levem{\aa}de?Baseret p{\aa} forskning sp{\o}rgsm{\aa}let unders{\o}ger artiklen ’M{\o}der med B{\ae}redygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at {\O}ge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelse og blogindl{\ae}g, kan give information om oplevelser af livet i b{\ae}redygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket st{\o}tter og motivere deres evne til en b{\ae}redygtig livsform.Dern{\ae}st unders{\o}ges aspekter af oplevet kvalitet i b{\ae}redygtige hjem:III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe v{\ae}rdi for mennesker i fremtidens byggede milj{\o}, men hvordan kan opfattede kvalitet i b{\ae}redygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?",
keywords = "B{\ae}redygtig arkitektur, b{\ae}redygtighed, B{\ae}redygtige bygninger, B{\ae}redygtigt design, unders{\o}gelses metodologi, Indeklima, indeklimam{\aa}linger, Indeklimakvalitet, M{\aa}linger, Sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelser, brugeradf{\ae}rd, Brugererfaringer, brugerevaluering, Brugerstudier, Arkitektonisk kvalitet, Arkitektur, Energi, energiunders{\o}gelser",
author = "Olesen, {Gitte Gylling Hammersh{\o}j}",
year = "2014",
language = "English",

}

A Model for Enquiry of Sustainable Homes : of Model Home 2020. / Olesen, Gitte Gylling Hammershøj.

2014. 314 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - A Model for Enquiry of Sustainable Homes

T2 - of Model Home 2020

AU - Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag.Det primære forskningsspørgsmål er:I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger baseret på en mixed methods tilgang omfatte såvel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk formåen, således at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den bæredygtighed der udfoldes?For at undersøge hvorledes en sådan model kan sammensættes, undersøger dette forskningsprojekt hvordan bæredygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensområder og metoder. Et første skridt er undersøgelser af beboer perspektiver:II. Hvordan opleves hverdagens møder med bæredygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, bæredygtig livsform, som sandsynligvis er en omstændighed for fremtidens levemåde?Baseret på forskning spørgsmålet undersøger artiklen ’Møder med Bæredygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at Øge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og blogindlæg, kan give information om oplevelser af livet i bæredygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket støtter og motivere deres evne til en bæredygtig livsform.Dernæst undersøges aspekter af oplevet kvalitet i bæredygtige hjem:III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe værdi for mennesker i fremtidens byggede miljø, men hvordan kan opfattede kvalitet i bæredygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag.Det primære forskningsspørgsmål er:I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger baseret på en mixed methods tilgang omfatte såvel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk formåen, således at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den bæredygtighed der udfoldes?For at undersøge hvorledes en sådan model kan sammensættes, undersøger dette forskningsprojekt hvordan bæredygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensområder og metoder. Et første skridt er undersøgelser af beboer perspektiver:II. Hvordan opleves hverdagens møder med bæredygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, bæredygtig livsform, som sandsynligvis er en omstændighed for fremtidens levemåde?Baseret på forskning spørgsmålet undersøger artiklen ’Møder med Bæredygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at Øge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og blogindlæg, kan give information om oplevelser af livet i bæredygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket støtter og motivere deres evne til en bæredygtig livsform.Dernæst undersøges aspekter af oplevet kvalitet i bæredygtige hjem:III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe værdi for mennesker i fremtidens byggede miljø, men hvordan kan opfattede kvalitet i bæredygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?

AB - Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag.Det primære forskningsspørgsmål er:I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger baseret på en mixed methods tilgang omfatte såvel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk formåen, således at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den bæredygtighed der udfoldes?For at undersøge hvorledes en sådan model kan sammensættes, undersøger dette forskningsprojekt hvordan bæredygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensområder og metoder. Et første skridt er undersøgelser af beboer perspektiver:II. Hvordan opleves hverdagens møder med bæredygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, bæredygtig livsform, som sandsynligvis er en omstændighed for fremtidens levemåde?Baseret på forskning spørgsmålet undersøger artiklen ’Møder med Bæredygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at Øge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og blogindlæg, kan give information om oplevelser af livet i bæredygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket støtter og motivere deres evne til en bæredygtig livsform.Dernæst undersøges aspekter af oplevet kvalitet i bæredygtige hjem:III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe værdi for mennesker i fremtidens byggede miljø, men hvordan kan opfattede kvalitet i bæredygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?Dette ErhvervsPhD-projekt er skabt i et samarbejde mellem holding- og investeringsselskab VKR Holding A/S, International ovenlysvinduesproducent og Thought Leader VELUX A / S, Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark og Institut for Arkitektur, Design og Mediateknologi, Aalborg Universitet. Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt.Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag.Det primære forskningsspørgsmål er:I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger baseret på en mixed methods tilgang omfatte såvel beboer perspektiver, oplevet kvalitet og teknisk formåen, således at tilgangene supplerer hinanden i at etablere en holistisk illustration af den bæredygtighed der udfoldes?For at undersøge hvorledes en sådan model kan sammensættes, undersøger dette forskningsprojekt hvordan bæredygtige boliger i brug kan vurderes ud fra forskellige vidensområder og metoder. Et første skridt er undersøgelser af beboer perspektiver:II. Hvordan opleves hverdagens møder med bæredygtig funktionalisme af beboerne og hvilke aspekter bibringer dette til en automatiseret, bæredygtig livsform, som sandsynligvis er en omstændighed for fremtidens levemåde?Baseret på forskning spørgsmålet undersøger artiklen ’Møder med Bæredygtig Funktionalisme: Feedback som en Metode til at Øge Bevidstheden om Energiforbrug og Indeklima i Automatiserede Hjem’ (Olesen et al. 2013) hvordan en brug af flere metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og blogindlæg, kan give information om oplevelser af livet i bæredygtige boliger. Artiklen konkluderer, at feedback giver beboerne oplysninger om deres energi og komfort hvilket støtter og motivere deres evne til en bæredygtig livsform.Dernæst undersøges aspekter af oplevet kvalitet i bæredygtige hjem:III. Aspekter af oplevet kvalitet er centrale for at skabe værdi for mennesker i fremtidens byggede miljø, men hvordan kan opfattede kvalitet i bæredygtig arkitektur registreres, analyseres, vejes op og transporteres uden at miste deres kvalitative natur?

KW - Bæredygtig arkitektur

KW - bæredygtighed

KW - Bæredygtige bygninger

KW - Bæredygtigt design

KW - undersøgelses metodologi

KW - Indeklima

KW - indeklimamålinger

KW - Indeklimakvalitet

KW - Målinger

KW - Spørgeskemaundersøgelser

KW - brugeradfærd

KW - Brugererfaringer

KW - brugerevaluering

KW - Brugerstudier

KW - Arkitektonisk kvalitet

KW - Arkitektur

KW - Energi

KW - energiundersøgelser

M3 - Ph.D. thesis

BT - A Model for Enquiry of Sustainable Homes

ER -