En plan: Helhedsorientering på tværs af beskæftigelse og rusmiddelbehandling

Research output: Book/ReportReportResearch

169 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport belyser en ny form for helhedsorienteret arbejde i Gladsaxe Kommune, kaldet En plan. En plan har fokus på det tværgående samarbejde mellem beskæftigelsesindsats og rusmiddelbehandling. De centrale elementer i En plan er:
• Fysisk placering sammen: to sagsbehandlere fra jobcenteret/ungeenheden placeres på rusmiddelcenteret
• Dobbeltrolle for sagsbehandler fra jobcenteret/ungeenheden som både koordinerende sagsbehandler og jobformidler, hvilket indebærer færre kontaktflader til kommunen for borgere med sammensatte problemer og et lavere sagstal for medarbejderne, der både skal være myndighed og udfører
• Koordination mellem rusmiddelbehandler og koordinerende sagsbehandler/jobformidler
Baggrunden for projekt En plan er et ønske om at afprøve forskellige former for helhedsorienteret arbejde som forberedelse til hovedloven (Lov nr. 707 af 8/6/2018), som forventes at skulle implementeres fra 1. januar 2023.
Rapporten sætter fokus på, hvordan indsatsens virkninger opleves og opfattes, og belyser indsatsen ud fra de involverede borgeres, medarbejderes og lederes perspektiv. Rapporten er baseret på kvalitative interview med 12 borgere, 18 medarbejdere og 4 ledere.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitet
Number of pages63
Publication statusPublished - 2021

Cite this