En undersøgelse af eksisterende teknikrum

Translated title of the contribution: An investigation of existing technical conditioners

J. Dinesen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Dette notat redegør for en undersøgelse af et antal teknikrum for forskellige vvs-tekniske anlæg med henblik på at klarlægge en eventuel logisk sammenhæng mellem teknikrummets størrelse og de i rummet værende anlægs ydelse og/eller antal. Undersøgelsen sker på baggrund af SBI-notat 76: Drift af klimatekniske installationer - hovedproblemer og forskningsbehov, som konkluderer, at teknikrums plads-, og adgangs- og afstandforhold er et af hovedproblemerne for vvs-anlægs drift og vedligeholdelse. Undersøgelsens data er indsamlet af det rådgivende ingeniørfirma Crone & Koch samt af SBI. Civ.ing. Keld Juncker, Crone & Koch har medvirket ved udvælgelse og redigering af stoffet.
  Translated title of the contributionAn investigation of existing technical conditioners
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 1979
  SeriesSBI-notat
  Number99

  Cite this