Energirammeberegninger på universitetsbyggeri: Afprøvning af nye energikrav på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Research output: Book/ReportBookResearch

942 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport beskriver energirammeberegninger for bygning 30 ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Formålet er dels at få erfaringer der kan anvendes i forbindelse med ombygningen af Københavns Universitet Amager etape 2 og 3, dels at få erfaringer med at foretage energirammeberegninger med programmet Be06 på basis af oplysninger hentet fra programmet Basismodel.

Indledningsvis beskrives den eksisterende bygning på et detaljeringsniveau der muliggør energirammeberegninger for bygningen. Dernæst beskrives forslag til energibesparende tiltag og løsninger for bygningen. Disse gennemregnes med henblik på at vurdere, hvorvidt de virker som realistiske muligheder til reduktion af bygningens energibehov.

På basis af erfaringerne med disse beregninger er der udarbejdet en række forslag til implementering af ekstra funktioner i programmet Basismodel, med henblik på at få denne til at arbejde tættere sammen med Be06. Følgende funktioner anses bl.a. relevante i forbindelse med videreudviklingen af Basismodel:

1       Mulighed for at gruppere rum, konstruktioner eller andre objekter

2       Mulighed for at kunne tildele termodynamiske egenskaber til objekterne (konstruktionerne)

3       Mulighed for at kunne visualisere resultater fra energiberegninger eller prisberegninger, f.eks. pris pr. sparet kWh for et energibesparende tiltag

4       Mulighed for at kunne visualisere og sammenligne det målte og beregnede energibehov.

Slutteligt foreslås det, at denne rapports erfaringer indarbejdes i kommende udviklinger og afprøvninger på universitetsbyggerier, og at dette fx kan ske i tilknytning til ombygning af KUA etape 2 og 3 på Amager.

Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages29
ISBN (Electronic)978-87-563-1301-8
Publication statusPublished - 2007
SeriesSBI
Number2007:07

Cite this