Energivision for Aalborg Kommune 2050

Translated title of the contribution: Energivion for Aalborg Municipality 2050

Research output: Book/ReportReportResearch

2558 Downloads (Pure)

Abstract

I denne Energivision for Aalborg Kommune har Energiplanlægningsgruppen på Aalborg Universitet undersøgt, hvordan CO2-udslippet kan reduceres, og hvordan kommunen kan overgå til 100% vedvarende energi i 2050. I perioden frem mod år 2050 skal en række initiativer mht. virkemidler og nye tekniske anlæg sættes i værk for at sikre, at målene for kommunen kan opnås.

Energiforbruget i Aalborg Kommune frem mod år 2050 er kendetegnet ved massive el- og varmebesparelser og brændselsbesparelser i industrien set i forhold til udgangspunktet i år 2007. Varmeforbruget er reduceret med i gennemsnit 44%, bygninger i nærheden af fjernvarmenettet er omlagt til fjernvarme, bygninger i naturgasforsynede områder er omlagt til fjernvarme og endelig er hovedparten af de eksisterende fjernvarmenet i kommunen sammenkoblede med henblik på bedst muligt at udnytte geotermisk varme og varme fra et højeffektivt biomassefyret kraftvarmeværk. To fjernvarmenet i yderkanten af kommunen bibeholdes som separate net, men omlægges til varmepumper, hvorved der frigøres biomasse til andre formål og hvorved indreguleringen af vindmøllestrøm kan understøttes effektivt. Alle opvarmede bygninger udenfor fjernvarmeområder omlægges også til varmepumper. Dette gælder olie-, naturgas- og elopvarmede bygninger, samt huse opvarmede vha. biobrændsler, idet den begrænsede tilstedeværende biomasseressource øremærkes til transport, industri og kraftvarmeformål. Gennem bygningsisolering samt anvendelse af højisolerede fjernvarmerør sænkes fremløbstemperaturen i fjernvarmen til 65°C (årsgennemsnit), hvorved virkningsgraden i produktionsanlæggene kan forbedres.

Af industriens brændselsforbrug er 8% omlagt til fjernvarme, og 33% af det resterende brændselsforbrug er reduceret gennem energibesparelser og resten omlagt til el- samt biomasse. Der er forudsat en svag stigning for transportbehovet frem mod 2050, som antages dækket af biobrændstof, brint, el og kollektiv transport. Specielt for elbiler gælder, at det specifikke energiforbrug er faldet med en faktor tre gennem mere effektive teknologier set i forhold til konventionelle biler baseret på forbrændingsmotorer. Der introduceres nye elforbrug til kollektive og individuelle varmepumper, til brændselssubstitution i industrien, til transport, til produktion af brint til transport samt til produktion af biogas.

De samlede årlige omkostninger bliver i størrelsesordenen 16.000 kr pro persona, hvoraf hovedomkostningen ligger i investeringer. De 16.000 kr. er bestemt ud fra en befolkning på 200.000 indbyggere og omfatter alle de anførte omkostninger til energi herunder brændsel, investeringer samt drift og vedligeholdelse forbundet med privat, offentligt og erhvervsmæssigt el- og varmeforbrug. Omkostningerne ved at anvende de modellerede transportformer (f.eks. elbiler, biomassedrevne lastbiler, forbedret baneinfrastuktur og letbaner) frem for eksisterende teknologier er også omfattet heraf. For transportmidlerne er der altså tale om den ekstra omkostning ved at anvende energirigtige løsninger. At hovedparten af omkostningen flyttes fra brændsler, der vil skulle importeres, og til investeringer samt drift og vedligeholdelse betyder, at flere penge holdes i Danmark og i Aalborg i Kommune.

Samlet set er der lavere omkostninger ved Energivisionen for 2050 og det samlede primærenergiforbrug reduceres med over 50%.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
Number of pages28
ISBN (Print)978-87-91830-38-9
Publication statusPublished - Apr 2010

Fingerprint

Municipalities
Danmark
Persona

Cite this

Østergaard, P. A., Lund, H., Hvelplund, F., Möller, B., Mathiesen, B. V., Remmen, A., & Odgaard , L. M. (2010). Energivision for Aalborg Kommune 2050. Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.
Østergaard, Poul Alberg ; Lund, Henrik ; Hvelplund, Frede ; Möller, Bernd ; Mathiesen, Brian Vad ; Remmen, Arne ; Odgaard , Lars Michael . / Energivision for Aalborg Kommune 2050. Aalborg : Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 2010. 28 p.
@book{1282ae465abb43b0b11044172d7f7069,
title = "Energivision for Aalborg Kommune 2050",
abstract = "I denne Energivision for Aalborg Kommune har Energiplanl{\ae}gningsgruppen p{\aa} Aalborg Universitet unders{\o}gt, hvordan CO2-udslippet kan reduceres, og hvordan kommunen kan overg{\aa} til 100{\%} vedvarende energi i 2050. I perioden frem mod {\aa}r 2050 skal en r{\ae}kke initiativer mht. virkemidler og nye tekniske anl{\ae}g s{\ae}ttes i v{\ae}rk for at sikre, at m{\aa}lene for kommunen kan opn{\aa}s. Energiforbruget i Aalborg Kommune frem mod {\aa}r 2050 er kendetegnet ved massive el- og varmebesparelser og br{\ae}ndselsbesparelser i industrien set i forhold til udgangspunktet i {\aa}r 2007. Varmeforbruget er reduceret med i gennemsnit 44{\%}, bygninger i n{\ae}rheden af fjernvarmenettet er omlagt til fjernvarme, bygninger i naturgasforsynede omr{\aa}der er omlagt til fjernvarme og endelig er hovedparten af de eksisterende fjernvarmenet i kommunen sammenkoblede med henblik p{\aa} bedst muligt at udnytte geotermisk varme og varme fra et h{\o}jeffektivt biomassefyret kraftvarmev{\ae}rk. To fjernvarmenet i yderkanten af kommunen bibeholdes som separate net, men oml{\ae}gges til varmepumper, hvorved der frig{\o}res biomasse til andre form{\aa}l og hvorved indreguleringen af vindm{\o}llestr{\o}m kan underst{\o}ttes effektivt. Alle opvarmede bygninger udenfor fjernvarmeomr{\aa}der oml{\ae}gges ogs{\aa} til varmepumper. Dette g{\ae}lder olie-, naturgas- og elopvarmede bygninger, samt huse opvarmede vha. biobr{\ae}ndsler, idet den begr{\ae}nsede tilstedev{\ae}rende biomasseressource {\o}rem{\ae}rkes til transport, industri og kraftvarmeform{\aa}l. Gennem bygningsisolering samt anvendelse af h{\o}jisolerede fjernvarmer{\o}r s{\ae}nkes freml{\o}bstemperaturen i fjernvarmen til 65°C ({\aa}rsgennemsnit), hvorved virkningsgraden i produktionsanl{\ae}ggene kan forbedres. Af industriens br{\ae}ndselsforbrug er 8{\%} omlagt til fjernvarme, og 33{\%} af det resterende br{\ae}ndselsforbrug er reduceret gennem energibesparelser og resten omlagt til el- samt biomasse. Der er forudsat en svag stigning for transportbehovet frem mod 2050, som antages d{\ae}kket af biobr{\ae}ndstof, brint, el og kollektiv transport. Specielt for elbiler g{\ae}lder, at det specifikke energiforbrug er faldet med en faktor tre gennem mere effektive teknologier set i forhold til konventionelle biler baseret p{\aa} forbr{\ae}ndingsmotorer. Der introduceres nye elforbrug til kollektive og individuelle varmepumper, til br{\ae}ndselssubstitution i industrien, til transport, til produktion af brint til transport samt til produktion af biogas. De samlede {\aa}rlige omkostninger bliver i st{\o}rrelsesordenen 16.000 kr pro persona, hvoraf hovedomkostningen ligger i investeringer. De 16.000 kr. er bestemt ud fra en befolkning p{\aa} 200.000 indbyggere og omfatter alle de anf{\o}rte omkostninger til energi herunder br{\ae}ndsel, investeringer samt drift og vedligeholdelse forbundet med privat, offentligt og erhvervsm{\ae}ssigt el- og varmeforbrug. Omkostningerne ved at anvende de modellerede transportformer (f.eks. elbiler, biomassedrevne lastbiler, forbedret baneinfrastuktur og letbaner) frem for eksisterende teknologier er ogs{\aa} omfattet heraf. For transportmidlerne er der alts{\aa} tale om den ekstra omkostning ved at anvende energirigtige l{\o}sninger. At hovedparten af omkostningen flyttes fra br{\ae}ndsler, der vil skulle importeres, og til investeringer samt drift og vedligeholdelse betyder, at flere penge holdes i Danmark og i Aalborg i Kommune. Samlet set er der lavere omkostninger ved Energivisionen for 2050 og det samlede prim{\ae}renergiforbrug reduceres med over 50{\%}.",
author = "{\O}stergaard, {Poul Alberg} and Henrik Lund and Frede Hvelplund and Bernd M{\"o}ller and Mathiesen, {Brian Vad} and Arne Remmen and Odgaard, {Lars Michael}",
year = "2010",
month = "4",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-91830-38-9",
publisher = "Institut for Samfundsudvikling og Planl{\ae}gning, Aalborg Universitet",

}

Østergaard, PA, Lund, H, Hvelplund, F, Möller, B, Mathiesen, BV, Remmen, A & Odgaard , LM 2010, Energivision for Aalborg Kommune 2050. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, Aalborg.

Energivision for Aalborg Kommune 2050. / Østergaard, Poul Alberg; Lund, Henrik; Hvelplund, Frede; Möller, Bernd; Mathiesen, Brian Vad; Remmen, Arne; Odgaard , Lars Michael .

Aalborg : Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 2010. 28 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

TY - RPRT

T1 - Energivision for Aalborg Kommune 2050

AU - Østergaard, Poul Alberg

AU - Lund, Henrik

AU - Hvelplund, Frede

AU - Möller, Bernd

AU - Mathiesen, Brian Vad

AU - Remmen, Arne

AU - Odgaard , Lars Michael

PY - 2010/4

Y1 - 2010/4

N2 - I denne Energivision for Aalborg Kommune har Energiplanlægningsgruppen på Aalborg Universitet undersøgt, hvordan CO2-udslippet kan reduceres, og hvordan kommunen kan overgå til 100% vedvarende energi i 2050. I perioden frem mod år 2050 skal en række initiativer mht. virkemidler og nye tekniske anlæg sættes i værk for at sikre, at målene for kommunen kan opnås. Energiforbruget i Aalborg Kommune frem mod år 2050 er kendetegnet ved massive el- og varmebesparelser og brændselsbesparelser i industrien set i forhold til udgangspunktet i år 2007. Varmeforbruget er reduceret med i gennemsnit 44%, bygninger i nærheden af fjernvarmenettet er omlagt til fjernvarme, bygninger i naturgasforsynede områder er omlagt til fjernvarme og endelig er hovedparten af de eksisterende fjernvarmenet i kommunen sammenkoblede med henblik på bedst muligt at udnytte geotermisk varme og varme fra et højeffektivt biomassefyret kraftvarmeværk. To fjernvarmenet i yderkanten af kommunen bibeholdes som separate net, men omlægges til varmepumper, hvorved der frigøres biomasse til andre formål og hvorved indreguleringen af vindmøllestrøm kan understøttes effektivt. Alle opvarmede bygninger udenfor fjernvarmeområder omlægges også til varmepumper. Dette gælder olie-, naturgas- og elopvarmede bygninger, samt huse opvarmede vha. biobrændsler, idet den begrænsede tilstedeværende biomasseressource øremærkes til transport, industri og kraftvarmeformål. Gennem bygningsisolering samt anvendelse af højisolerede fjernvarmerør sænkes fremløbstemperaturen i fjernvarmen til 65°C (årsgennemsnit), hvorved virkningsgraden i produktionsanlæggene kan forbedres. Af industriens brændselsforbrug er 8% omlagt til fjernvarme, og 33% af det resterende brændselsforbrug er reduceret gennem energibesparelser og resten omlagt til el- samt biomasse. Der er forudsat en svag stigning for transportbehovet frem mod 2050, som antages dækket af biobrændstof, brint, el og kollektiv transport. Specielt for elbiler gælder, at det specifikke energiforbrug er faldet med en faktor tre gennem mere effektive teknologier set i forhold til konventionelle biler baseret på forbrændingsmotorer. Der introduceres nye elforbrug til kollektive og individuelle varmepumper, til brændselssubstitution i industrien, til transport, til produktion af brint til transport samt til produktion af biogas. De samlede årlige omkostninger bliver i størrelsesordenen 16.000 kr pro persona, hvoraf hovedomkostningen ligger i investeringer. De 16.000 kr. er bestemt ud fra en befolkning på 200.000 indbyggere og omfatter alle de anførte omkostninger til energi herunder brændsel, investeringer samt drift og vedligeholdelse forbundet med privat, offentligt og erhvervsmæssigt el- og varmeforbrug. Omkostningerne ved at anvende de modellerede transportformer (f.eks. elbiler, biomassedrevne lastbiler, forbedret baneinfrastuktur og letbaner) frem for eksisterende teknologier er også omfattet heraf. For transportmidlerne er der altså tale om den ekstra omkostning ved at anvende energirigtige løsninger. At hovedparten af omkostningen flyttes fra brændsler, der vil skulle importeres, og til investeringer samt drift og vedligeholdelse betyder, at flere penge holdes i Danmark og i Aalborg i Kommune. Samlet set er der lavere omkostninger ved Energivisionen for 2050 og det samlede primærenergiforbrug reduceres med over 50%.

AB - I denne Energivision for Aalborg Kommune har Energiplanlægningsgruppen på Aalborg Universitet undersøgt, hvordan CO2-udslippet kan reduceres, og hvordan kommunen kan overgå til 100% vedvarende energi i 2050. I perioden frem mod år 2050 skal en række initiativer mht. virkemidler og nye tekniske anlæg sættes i værk for at sikre, at målene for kommunen kan opnås. Energiforbruget i Aalborg Kommune frem mod år 2050 er kendetegnet ved massive el- og varmebesparelser og brændselsbesparelser i industrien set i forhold til udgangspunktet i år 2007. Varmeforbruget er reduceret med i gennemsnit 44%, bygninger i nærheden af fjernvarmenettet er omlagt til fjernvarme, bygninger i naturgasforsynede områder er omlagt til fjernvarme og endelig er hovedparten af de eksisterende fjernvarmenet i kommunen sammenkoblede med henblik på bedst muligt at udnytte geotermisk varme og varme fra et højeffektivt biomassefyret kraftvarmeværk. To fjernvarmenet i yderkanten af kommunen bibeholdes som separate net, men omlægges til varmepumper, hvorved der frigøres biomasse til andre formål og hvorved indreguleringen af vindmøllestrøm kan understøttes effektivt. Alle opvarmede bygninger udenfor fjernvarmeområder omlægges også til varmepumper. Dette gælder olie-, naturgas- og elopvarmede bygninger, samt huse opvarmede vha. biobrændsler, idet den begrænsede tilstedeværende biomasseressource øremærkes til transport, industri og kraftvarmeformål. Gennem bygningsisolering samt anvendelse af højisolerede fjernvarmerør sænkes fremløbstemperaturen i fjernvarmen til 65°C (årsgennemsnit), hvorved virkningsgraden i produktionsanlæggene kan forbedres. Af industriens brændselsforbrug er 8% omlagt til fjernvarme, og 33% af det resterende brændselsforbrug er reduceret gennem energibesparelser og resten omlagt til el- samt biomasse. Der er forudsat en svag stigning for transportbehovet frem mod 2050, som antages dækket af biobrændstof, brint, el og kollektiv transport. Specielt for elbiler gælder, at det specifikke energiforbrug er faldet med en faktor tre gennem mere effektive teknologier set i forhold til konventionelle biler baseret på forbrændingsmotorer. Der introduceres nye elforbrug til kollektive og individuelle varmepumper, til brændselssubstitution i industrien, til transport, til produktion af brint til transport samt til produktion af biogas. De samlede årlige omkostninger bliver i størrelsesordenen 16.000 kr pro persona, hvoraf hovedomkostningen ligger i investeringer. De 16.000 kr. er bestemt ud fra en befolkning på 200.000 indbyggere og omfatter alle de anførte omkostninger til energi herunder brændsel, investeringer samt drift og vedligeholdelse forbundet med privat, offentligt og erhvervsmæssigt el- og varmeforbrug. Omkostningerne ved at anvende de modellerede transportformer (f.eks. elbiler, biomassedrevne lastbiler, forbedret baneinfrastuktur og letbaner) frem for eksisterende teknologier er også omfattet heraf. For transportmidlerne er der altså tale om den ekstra omkostning ved at anvende energirigtige løsninger. At hovedparten af omkostningen flyttes fra brændsler, der vil skulle importeres, og til investeringer samt drift og vedligeholdelse betyder, at flere penge holdes i Danmark og i Aalborg i Kommune. Samlet set er der lavere omkostninger ved Energivisionen for 2050 og det samlede primærenergiforbrug reduceres med over 50%.

M3 - Rapport

SN - 978-87-91830-38-9

BT - Energivision for Aalborg Kommune 2050

PB - Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

CY - Aalborg

ER -

Østergaard PA, Lund H, Hvelplund F, Möller B, Mathiesen BV, Remmen A et al. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 2010. 28 p.