Energy Frames foldeskodder: Udvikling og test af nyt facadeelement

Kjeld Johnsen, Frederik Blum Winther, Jakob Dydensborg, Claus Møller Petersen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Klimaskærmen influerer på op i mod 90 % af en bygnings energiforbrug. Med de seneste Bygningsreglementer BR15 og BR18 samt lavenergiklassen (tidlige-re Bygningsklasse 2020, BK2020) vil det i praksis være næsten umuligt at overholde energirammen hvis der anvendes statiske facader, uden at bygnin-gens forsynes med solceller eller andre systemer, der kan levere energien lo-kalt. Der er derfor et stort behov for øget anvendelse af dynamiske facader, som er i stand til at tilpasse energitransporten (varme, sol, lys og luft) gennem facaden efter brugernes og bygningens aktuelle behov over døgnet og over året. Dette gælder for nye bygninger, men også i forbindelse med større reno-veringer er der et stort behov for nye facadeløsninger for at overholde energi-mæssige komponentkrav og renoveringsklasser.
Rapporten beskriver udviklingsprocessen for en udvendig foldeskodde med en række vigtige funktioner for reduktion af energiforbruget og forbedring af inde-klimaet. Skodden er resultatet af flere års udviklingsarbejde med udvendige skodder, hvor erfaringerne fra flere tidligere skoddeløsninger er udnyttet til at producere en skodde, der kombinerer funktionerne: ekstra isolering, naturlig ventilation, støjdæmpning og solafskærmning i ét element, der fylder mindst muligt i oplukket tilstand.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Number of pages54
Commissioning bodyDansk Energi net, ELFORSK
Publication statusPublished - 15 Dec 2018

Cite this