”Ens sociale hjerte banker jo”: Sygehussocialrådgiveres strategier mellem patienternes behov, organisationens krav og faglige idealer

Ulla Søberg Nielsen, Karin Højbjerg, Niels Sandholm Larsen, Kristian Larsen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Denne artikel skal handle om en del af en profession, der er under pres, nemlig hospitalsansatte socialrådgivere, i en dansk institutionel sammenhæng. For denne gruppe af professionelle gælder det særlige, at den har som sit arbejdsområde at mediere/koordinere mellem forskellige institutioner og administrative systemer samtidig med, at der er betydelig fokus på sammenhæng i rehabilitering ved overgange mellem institutioner og sektorer. I de senere år er antallet af hospitalsansatte socialrådgivere faldet og deres arbejdsområde og funktion indskrænket. Spørgsmålet der behandles i denne artikel er, hvilke strategier sygehussocialrådgiverne tager i anvendelse i denne situation, og hvordan de udfylder deres handlerum. Det empiriske grundlag udgøres af dokumentanalyser og fokusgruppeinterviews, belyst gennem organisationsanalyser og sociologisk teori.
  Vanskeligheder med koordinering og sammenhæng imellem sektorer og niveauer i velfærdsstatens netværk af institutioner er en kendt problemstilling, (se f.eks. Schrøder og Bangshaab 2012: 309; Danske Regioner 2012). At patienter ’falder mellem to stole’ og derfor ikke modtager den hjælp eller indsats, de har brug for eller er berettigede til, er naturligvis et problem for patienterne selv, men for de professionelle – her sygehussocialrådgiverne - giver det også anledning til udfordringer. Med gennemførelsen af kommunalreformen i slutningen af 00’erne ændredes ansvarsplaceringen af mange opgaver. Disse ændringer har imidlertid ikke minimeret problemerne med at koordinere indsatsen for borgere på tværs af sektorer (Astrid Kragh 2013; Danske Regioner 2012). Ansvarsfordeling, organisatorisk omstrukturering og problemer med at få ressourcerne til at slå til, synes at modvirke idealforestillingen om et helhedsorienteret blik på patienten eller klienten. På hospitalerne har sygehussocialrådgiverne traditionelt været den profession, som har haft til opgave at sikre en sammenhæng mellem patienternes medicinske behandling og deres sociale situation, bl.a. i forbindelse med udskrivelse. Sygehussocialrådgivernes betydning for patienternes rehabilitering er da også anerkendt (Dansk Socialrådgiverforening og Danske Regioner 2012), men betingelserne for at løse opgaven er forandrede.
  Original languageDanish
  Article number5
  JournalPraktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab
  Issue number1-2
  Pages (from-to)61-78
  Number of pages18
  ISSN1902-2271
  Publication statusPublished - 1 Sep 2015

  Cite this