”Er jeg akademiker nok?”: studenterkampe om legitim uddannelseskultur

Karin Højbjerg, Marie Martinussen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af universiteternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og medstuderende som akademikere. Artiklens hovedbegreber er taget fra Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu, 1996; 1997). Det empiriske materiale består af interviews med otte studerende fra samme årgang på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser.
Materialet er bearbejdet ud fra et Bourdieuinspireret, relationelt blik og er kondenseret ned til fremtrædende træk ved forskelligartede strategier.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume10
Issue number18
Pages (from-to)7-24
Number of pages18
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2015

Cite this