Erfaringer og fakta om strategiske partnerskaber: Fortalt af praktikerne

Nicolaj Frederiksen* (Editor), Peder Johansen (Editor)

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportAnthologyCommunication

Abstract

Strategiske partnerskaber er et forholdsvis nyt fænomen i den danske byggebranche, men de er vokset støt de seneste fem år, hvor flere almene og offentlige bygherreorganisationer har udbudt strategiske partnerskaber. Der er meget, som tyder på, at det er en udbuds- og samarbejdsform, der er kommet for at blive. Denne antologi gør status over de foreløbige erfaringer, som er gjort med og i strategiske partnerskaber i Danmark. I skrivende stund er der igangsat strategiske partnerskaber for over 20 milliarder kroner, men bygherreorganisationers og byggevirksomheders muligheder for at tilegne sig viden om dette fænomen er fortsat beskedne. Formålet med denne antologi er at formidle viden fra praktikere, der har erfaring med eller i strategiske partnerskaber, til potentielle praktikere, som overvejer at udbyde, indgå i, levere ydelser og services til eller på anden måde engagere sig i strategiske partnerskaber. Antologien består af 15 kapitler, der belyser forskellige aspekter af strategiske partnerskaber. Hvert af kapitlerne er forfatterens eller forfatternes egne beretninger og oplevelser af det i kapitlet belyste aspekt. Målgruppen er kort sagt alle med interesse for strategiske partnerskaber – dog er kapitlerne hovedsageligt tiltænkt bygherreorganisationer og byggevirksomheder, som overvejer at engagere sig i dem.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Edition1
Number of pages234
ISBN (Print)978-87-563-2015-3
ISBN (Electronic)978-87-563-2030-6
Publication statusPublished - 31 Jan 2022

Cite this