Erhvervsøkonomiens rødder og logik: det funktionalistiske paradigme

Michael Fast

Research output: Working paperResearch

Abstract

Det funktionalistiske paradigme er ikke et resultat af én historisk begiven­hed. Det er en måde at forstå og forholde sig til virkeligheden og den sociale verden på, som både har været domineren­de og er domi­neren­de indenfor hele samfundsvidenskaben, herunder indenfor virksomheds­økonomien. Mange af de tanker og begreber der er centrale i dette paradigme af forklaring og beskrivelse, kan man ligeledes finde indenfor naturviden­skaben og de humanistiske videnskaber. Med andre ord, den ontologi og epistemologi der, bl.a. vil vises her, går på tværs af videnskaberne, men at det naturviden­skabelige ideal, i stort omfang, fastholdes som også værende idealet i samfundsvidenskaben.

Det følgende kapitel er en beskrivelse og diskussion af den histori­ske baggrund for para­dig­met, med inddragelse af nogle af de centrale personer og deres tanker og forestillinger, samt en dis­kussion af paradigmets "udseende" i dag. Formålet er, at vise forestillingerne om den sociale virkelighed, de forud­sætninger og den logik der gælder i teoretisering om virkelighed, og i dets for­skellige traditio­ner, samt koble dette til deres respektive forsknings­metodologi.

Original languageDanish
Place of PublicationAalborg Universitet
PublisherInstitut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
Number of pages53
ISBN (Print)9788791646201
Publication statusPublished - 2008

Cite this