Estimering af antal personskader efter trafikulykker i Danmark baseret på selvrapportering

Research output: Book/ReportReportResearch

178 Downloads (Pure)

Abstract

I 2016 registrerede politiet 3.314 tilskadekomne i trafik-ken. Tilsammen registrerede politi og akutmodtagelser 35.312 trafikulykker. Dermed er Vejdirektoratets of-ficielle ulykkesstatistik, som baserer sig på politiets registreringer, fyldt med mørketal og er dermed yderst mangelfuld. Ved at sammenligne tal fra politi og akut-modtagelse bliver resultatet et mørketal på omkring 80 procent for motorkøretøjer og 96 procent for cyklister. Et andet mørketal opstår, fordi eneulykker med fod-gængere på offentlig vej siden 1967 ikke har været defi-neret som en trafikulykke. Populært sagt kan man sige, at fordi faldulykken med fodgængere på offentlig vej ikke defineres som en trafikulykke, vil det være bedre for en vejbestyrelse at anlægge en rundkørsel, som be-kæmper bilulykker, i stedet for at oprette skæve fortovs-fliser og bekæmpe glatte fortove. I EU-projektet InDeV (In-depth Understanding of Ac-cident Causation for Vulnerable Road Users), hvor også Danmark deltog, var mere end 80 procent af de rappor-terede fodgængerulykker faldulykker. Et tredje mørketal handler om trafikofre, der alene be-handles hos vagtlægen og de praktiserende læger. I dag registreres disse trafikofre slet ikke. Trafikforskningsgruppen på BUILD har derfor estime-ret det virkelige antal trafikofre ud fra en befolknings-undersøgelse, hvor forskerne igennem et år fulgte 5.532 danskeres selvrapporterede trafikulykker. Undersøgel-sen var en del af ovennævnte EU-projektet InDeV. Resultaterne af befolkningsundersøgelsen viser, at det bedste bud er, at godt 85.000 hvert år kommer til skade i trafikken i Danmark i et omfang, så de tager på hospitalernes akutmodtagelser, til egen læge eller til vagtlægen.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages12
ISBN (Electronic)978-87-563-1956-0
Publication statusPublished - Jun 2020
SeriesBUILD Rapport
Number2020:17

Cite this