Et kontinuum over børn og unges deltagelsesformer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel sætter fokus på, hvordan den pædagogiske facilitering af deltagelsesprocesser er stærkt definerende for børn og unges mulighed for, og deres oplevelse af, at have indflydelse på forhold som er betydningsfulde for dem.
Artiklen præsenterer en dynamisk, teori- og empiriinformeret forståelsesramme for børn og unge deltagelse: et deltagelseskontinuum. Forståelsesrammen er udformet på baggrund af et bredt empirisk arbejde med både børn og unge og professionelle engageret i deltagelsesprojekter på mange forskellige arenaer. På den baggrund er det kapitlets hensigt at bidrage til at styrke og tydeliggøre valget af metoder og tilgange i det kontinuerlige pædagogiske arbejde med at rammesætte børn og unges deltagelsesmuligheder. Forståelsesrammen tydeliggør både store spændvidde af indsatser som benyttes af professionelle i forskellige kontekster og samtidig anlægges et børn- og ungeperspektiv som tydeliggør børn og unges egne oplevelser af, hvornår deltagelse i beslutnings- og forandringsprocesser opleves som meningsfulde for dem ved at fremhæve med hvilken tydelighed, eller utydelighed, deltagelsens forandringsskabende potentiale fremstår.
Original languageDanish
Article number7
JournalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Volume5
Issue number2
Pages (from-to)89-101
Number of pages12
ISSN2446-2810
Publication statusPublished - 16 Oct 2021

Cite this