Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde: Erfaringer fra Liv og Læring: Et uddannelsesforberedende tilbud i Guldborgssund

Research output: Book/ReportReportResearch

103 Downloads (Pure)

Abstract

De senere år har budt på et øget politisk fokus og nye forsøg med, hvordan man kan arbejde for at øge udsatte unges beskæftigelses-, uddannelses- og jobchancer. Det er blandt andet sket gennem arbejdet i Ekspertgruppen for bedre veje til en ungdomsuddannelse ligesom Undervisningsministeriet for nylig - og med afsæt heri - har lanceret en omfattende reform af det uddannelsesforberedende område. Der introduceres således et nyt og samlende uddannelsestilbud til unge uden uddannelse - den forberedende grunduddannelse (FGU).

Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’ blev igangsat forud for introduktionen af FGU, men retter sig mod samme gruppe unge, ligesom ambitionen langt hen ad vejen er den samme - nemlig at udvikle arbejdet med at støtte udsatte unges vej i uddannelse. Center for Ungdomsforskning har fulgt projektet gennem følgeforskning, og har indsamlet erfaringer fra de involverede med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Målgruppen for Liv og Læring har det til fælles, at deres tidligere erfaringer med uddannelsessystemet har været overvejende negative. Udgangspunktet er, at de unge på den ene side har en række personlige, sociale og faglige udfordringer, og på den anden side selv efterspørger udviklingen af basale faglige kompetencer. Omfanget af udfordringer både for de enkelte og i gruppens sammensætning bidrager til, at det kræver en særlig indsats for, at de unge faktisk opnår det faglige løft, de ønsker.

På baggrund af forskningsrapporten peges helt overordnet pege på 3 ting som centrale for at uddannelsesprojektet bidrager til at bringe kursisterne tættere på ordinær uddannelse:

1) Fleksibilitet og rummelighed i tilrettelæggelsen af undervisningen, så kursisterne kan lære i eget tempo og med afsæt i deres individuelle formåen.

2) Forudsætningen for dette er et relationelt trygt læringsrum med fokus på faglig progression.

3) Dette kræver endvidere et fintmasket net af professionelle, der arbejder sammen på mange niveauer.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherCenter for Ungdomsforskning
Number of pages84
ISBN (Print)978-87-93058-53-8
Publication statusPublished - 2018

Cite this