Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde

Marianne Skytte

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

 

Bogens indhold:

Indledning: redegørelse for problematikker omkring kategorien etnisk minoritet og forskellige kulturopfattelser.

Kapitel 1. Den sociale situation: Regulering af adgang til ophold i Danmark. Indvandrere og efterkommeres socioøkonomiske vilkår. Den skærpede socialpolitik. Udviklingen af etnisk diskrimination og betydningen heraf, for dem der diskrimineres. Kompleksitten i etnisk diskrimination.

Kapitel 2. Det kulturelle aspekt: Livsformer. Livssyn. Kulturagrammet. Komplekse kulturelle aspekter

Kapitel 3. Identitetsaspektet: Migrantens identitetssituation. Etnisk identitet. Børns identitets- og kompetenceudvikling. Forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier. Sprog og identitet.

Kapitel 4. Eksil og integration

Kapitel 5. Børns relationsudvikling: Omsorg for børn. Vurdering af omsorg for børn.

Kapitel 6. Vurderingen af et barns omsorgsituation.

Kapitel 7. To cases

Kapitel 8. Hjælpeforanstaltninger i hjemmet: Hjemme-hos. Daginstitutioner. Majoritetsmagt og hjælpeforanstaltninger. Familierådslagning.

Kapitel 9. Anbringelse uden for hjemmet: Den retlige regulering. LIgestillingsdilemmaet. Forældres fortællinger om deres børns anbringelse. Krav til anbringelsesarbejdet. Kvalitetskrav til anbringelsessteder.

Kapitel 10. Hvad må der gøres? Uddannelse. Empowermentfokus. Udvikling af foranstaltningsmuligheder. 

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Edition3
Number of pages267
ISBN (Print)978-87-03-02744-9
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • Migration
  • Equality
  • Recognition

Cite this