Evaluering af effekten af det i BR15 reviderede krav om niveaufri adgang til enfamiliehuse: BUILD Rapport 2023:01

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Undersøgelsen i projektet ”Evaluering af effekten af det i BR15 reviderede krav om niveaufri adgang til enfamiliehuse” peger på, at der har været en effekt ved, at bestemmelsen om niveaufri adgang blev ændret til forberedelse for niveaufri adgang. Men omfanget af effekten er vanskeligt at udtale sig om, eftersom det ikke har været muligt at indhente information herom. De interviewede parter, uanset om det er anlægsgartnere eller byggesagsbehandlere, der er blevet kontaktet, kan udelukkende bidrage med en skønsmæssig vurdering.
Kortlægningen af 281 fritliggende enfamiliehuse bygget i perioden 2018-2020 viser, at næsten alle enfamiliehuse (85,4%) efterlever bestemmelsen om forberedelse for niveaufri adgang. Mens der i tillæg er etableret niveaufri adgang i en række enfamiliehuse (12,8%).
Original languageDanish
Number of pages35
Publication statusPublished - 20 Jan 2023

Cite this