Abstract

Danmarks økonomiske vækst skal bl.a. sikres gennem udvikling og anvendelse af innovationskapacitet. Landets uddannelser skal derfor sørge for, at studerende besidder de rette innovationskompetencer, hvorfor mange allerede har indført forskellige tiltag herfor. Det er dog stadig uklart, hvordan vi systematisk kan udvikle og evaluere disse tiltag på en meningsfuld måde set i forhold til den overordnede strategi om at øge, målrette og anvende innovationskapacitet.
Artiklen reflekterer over hvilke forhindringer, der er for at gøre dette samt argumenterer for en model, der kan danne udgangspunkt for struktureret
arbejde med udvikling og evaluering af innovationskompetencer i undervisning.
Original languageDanish
JournalCepra-Striben
Issue number18
Pages (from-to)64-73
ISSN1903-8143
Publication statusPublished - 2015

Cite this