Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Mikka Nielsen, Anne Højlund Christiansen, Jakob Hansen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Patientundervisere kan få styrket deres oplevelse af egne kompetencer og få mod på og inspiration til at ændre deres undervisningspraksis gennem deltagelse i et tre-dages kursus i sundhedspædagogik. Det viser denne evaluering af målrettet videreuddannelse i sundhedspædagogik for sundhedsfaglige patientundervisere i Region Hovedstaden.

Evalueringen dokumenterer desuden, at patientundervisere oplever et stort behov for sundhedspædagogisk udvikling. Især oplever underviserne en mangel på konkrete pædagogiske redskaber, der kan understøtte differentieret undervisningen og inddragelse af patienterne.

Rapporten anbefaler at opprioritere gennemgangen af konkrete redskaber samt at øge fokus på at planlægge de ændringer patientunderviserne ønsker at gennemføre efter kursusdeltagelse.
Original languageDanish
PublisherKORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Number of pages37
ISBN (Electronic)9788774887355
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this