Facilitated Work Based Learning - analyseret i et pragmatisk perspektiv

  Research output: PhD thesis

  Abstract

  Ph.d.-afhandlingen behandler, med afsæt i John Deweys (1859-1952) pragmatisme, Facilitated Work Based Learning (FWBL) der er en tilgang til efter/videreuddannelse. På baggrund af konkrete uddannelsesforløb gennemført ud fra FWBL analyseres de udfordringer der opstår omkring gennemførelse af samarbejde mellem virksomhed og universitet. Især rettes blikket mod den udfordring, at uddannelsesforløbet gennemføres i en virksomhedskontekst og ikke på en uddannelsesinstitution. Ligeledes behandles det, hvilke udfordringer der kan opstå, når personer med forskellige erfaring og erhvervsmæssig baggrund mødes for at samarbejde. Afhandlingen bidrager med et nyt begreb kaldet "den tredje kontekst" der tydeliggør, hvordan uddannelse, der gennemføres i en virksomhed, kan forstås. Ligeledes udvikles der, med afsæt i Deweys pragmatisme, en model der tydeliggør, hvorledes kompetenceudvikling kan understøttes og dermed også hvordan og hvorledes samarbejdet mellem organisationer kan fremmes. Resultaterne i ph.d.-afhandlingen er i særlig grad interessante for universiteter og andre uddannelsesinstitutioner der på forskellig vis samarbejder med det omkringværende erhvervsliv omkring uddannelse og kompetenceudvikling, fordi ph.d.-afhandlingen sætter fokus på nogle af de vanskeligheder der opstår i forbindelse hermed, og ikke mindst giver forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med at reducere disse.
  Original languageDanish
  Publisher
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this