Fagets videnskabsteori og argumentationsteori: – en redegørelse for et praksis- og problemorienteret undervisningsforløb

  Research output: Working paperResearch

  Abstract

  Undervisning i videnskabsteori og argumentationsteori har en lang historie bag sig i det danske uddannelsessystem inden for mange forskellige fag. Undervisningen har ofte været forbundet med en række specielle problemstillinger, da den som oftest er blevet betragtet som et supplerende element til en faglighed af anden art. Videnskabsteorien og argumentationsteorien løber dermed risikoen for at blive opfattet som en fremmed del af et uddannelsesforløb i eksempelvis fysik, jura, ingeniørvidenskab eller andre uddannelser. Rollen som supplerende element tildeles f.eks. gennem en fordeling af elementer i uddannelsens struktur, som understøtter en idé om at den primære faglighed udfylder uddannelsens primære formål og interesser, og de suppleren-de elementer rejser og repræsenterer sekundære formål og interesser. Dette kan resultere i at videnskabsteorien og argumentationsteorien opleves som en abstraktion, som noget ubekendt og udenforstående, der kun momentvist hos de studerende kan tillægges en betydning for det primære fag. En konsekvens af dette er, at viden-skabsteorien og argumentationsteorien kan fremstå som en irrelevant beskæftigelse i forhold til de studerendes forestilling om og udbytte af en bestemt uddannelse. I en sådan situation vil der nødvendigvis opstå store vanskeligheder med at gøre den videnskabsteoretiske og argumentationsteoretiske undervisning til netop det komple-menterende islæt i uddannelsen, som ofte er dens opgave.I det følgende vil vi præsentere et bud på et didaktisk rationale for den form under-visningen kunne gives for at gennemføre et uddannelseselement i videnskabsteori og argumentationsteori, der giver de bedste betingelser for de studerendes læring. Udgangspunktet for det didaktiske rationale er at formidle og skabe en forståelse for videnskabsteorien og argumentationsteorien, som et brugbart og bæredygtigt element i uddannelsen, ved at udfordre og perspektivere og derved styrke den bestemte faglighed.Artiklen er fokuseret omkring dokumentationen af et allerede gennemført suppleringssemester i videnskabsteori ved Aalborg Universitet i efteråret 2005. I første del af artiklen beskriver vi de tiltag, der blev udviklet og gennemført under dette forløb. Afslutningsvis reflekterer vi over de principper og muligheder man må overveje i forbindelse med at videreudvikle den model, der præsenteres i det følgende.
  Original languageDanish
  Place of PublicationAalborg Universitet
  PublisherInstitut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
  Number of pages35
  ISBN (Electronic)978-87-91543-73-9
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this