Faglige handlingsforståelser i socialpædagogik og musikalsk samvær med borgere med erhvervet hjerneskade

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Følgevirkningerne af en erhvervet hjerneskade kan være ændringer af kommunikative, fysiske og mentale funktioner. I den socialpædagogiske indsats for borgere med hjerneskade varetager socialpædagoger opgaver med at fremme og støtte borgerens udvikling og trivsel. Handlingsforståelser i socialpædagogisk professionskundskab kan beskrives gennem situationsetiske valg i vurderingen af, hvordan en indsats kan tilrettelægges, så borgeren tilbydes relationer med andre (social integration) samtidig med at borgeren kan genkende sig selv og være i relation med sig selv (personlig integritet). Forskning har vist, at musikterapi kan støtte genoptræning efter følgevirkninger af hjerneskade, og det er derfor relevant at undersøge om musik kan tænkes ind i den socialpædagogiske indsats. Formåletne med forskningsprojektet var via aktionsforskning at undersøge, hvilke faglige handlingsforståelser der træder frem, når social integration, personlig integritet og musikalsk samvær matcher hinanden i en socialpædagogisk indsats. Denne indsats betegner vi pædagogisk takt. Vores fund peger på, at musikalsk samvær med borgere med erhvervet hjerneskade giver socialpædagogen en ny indsigt i borgerens liv og kompetencer, men også kræver musikalsk indsigt og kunnen, samt at det er nødvendigt at finde en form, hvor det er muligt at opbygge en tillidsrelation mellem borger og socialpædagog.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
Volume23
Issue number1
Pages (from-to)105-117
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - 2020

Cite this