Fagre nye læringsliv: Læring, pædagogik, uddannelse og ungdom i den flydende modernitet

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Abstract

Vilkårene for læring, pædagogik, uddannelse og undervisning er under hastig forandring i disse år - nationalt som internationalt - en så hastig og gennemgribende forandring, at vi ofte kan have svært ved at følge med og tilpasse os de mange nye krav og udfordringer, som er en ubønhørlig og iboende del af nutidens samfund. Disse forandringer stiller nye krav til de studerende, til underviserne og til dem, der udtænker og udbyder uddannelser, men det betyder også, at hæderkronede institutioner - som folkeskolen, mellemlange uddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner som universitetet - kommer under øget pres.

Fagre nye læringsliv præsenterer den verdensberømte polsk-engelske sociolog Zygmunt Baumans tanker og tekster om det nye læringsliv, som det tager sig ud i en flydende moderne tidsalder, hvor alt er under forandring, opløsning og fragmentering. Bogens tekster stiller med kritisk optik skarpt på en kultur, hvor den vigtigste kompetence bliver at kunne glemme snarere end kumulativt at opbygge et videnslager, og hvor det kortsigtede afløser det langsigtede perspektiv. Teksterne kan læses som en provokation rettet mod dem, der forestiller sig, at individualisering, privatisering og deregulering er vidundermidler til at skabe kreative og selvstændige studerende og bevidste og engagerede samfundsborgere. Samtidig er bogen et opråb til undervisere, uddannelsesledere og andre med ansvar for uddannelse af unge mennesker om, at det kan have fatale konsekvenser for fordybelse og meningsfuld indlæring, såfremt man forestiller sig, at økonomiske modelberegninger eller markedets logik ukritisk og uproblematisk lader sig overføre til området for læring, pædagogik og uddannelse.

Fagre nye læringsliv indeholder afslutningsvis et eksklusivt interview med Zygmunt Bauman, hvori han tager stilling til nogle af de uddannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i dagens Danmark. Ligesom i resten af bogen forholder Bauman sig eksplicit og kritisk til tematikker som implementeringen af læreplaner og kulturkanoner, perspektiver på livslang læring og den tiltagende kvantificering af viden.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherUnge Pædagoger
Number of pages224
ISBN (Print)978-87-90220-74-7
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • Zygmunt Bauman
  • Liquid modernity
  • Learning
  • Pedagogy
  • Education
  • Youth

Cite this