Filosofi og etik

Ulla Thøgersen (Editor), Bjarne Troelsen (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

"Filosofi og etik” er en antologi, der er tænkt som en inspirationskilde til nogle af de mangfoldige emner, som uddannelsen i anvendt filosofi rummer. Tankegangen bag anvendt filosofi er, at kritiske filosofiske undersøgelser kan medvirke til, at deltagere i konkrete praksisfelter kan forholde sig reflekteret til de antagelser, der virker ind i praksis som led i, hvordan deltagerne forstår og agerer i praksis, og dermed kan filosofien potentielt være både erkendelsesudvidende og forandringsskabende. Centralt i denne forbindelse står refleksionen over etiske spørgsmål, som melder sig over alt hvor mennesker griber handlende ind i tilværelsen, hvorfor moduler om etisk argumentation og anvendt etik også er en vigtig del af uddannelsen i anvendt filosofi. Denne bogs artikler indkredser og diskuterer etikkens rolle i menneskers hverdagsliv og henvender sig således til alle, der er optaget af centrale livsfilosofiske spørgsmål.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages177
ISBN (Print)978-87-7112-060-8
Publication statusPublished - Dec 2012

Cite this