Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterResearch

561 Downloads (Pure)

Abstract

Formål
Projektet er et igangværende ph.d.-projekt, der har til formål at udvikle en læringsmodel for omsorgsgivere i demensomsorgen, som kan medvirke til at øge livskvalitet og trivsel hos personer med demens, gennem udvikling af terapeutiske kommunikations- og omsorgsmetoder.

Baggrund for projektet
Personer med demens er helt eller delvist frarøvet evnen til at huske fortiden og forestille sig fremtiden. Nutiden bliver derfor af vital betydning for deres eksistens. At være i relation med personer med demens er en særlig udfordring, da afvikling af færdigheder og funktioner gør det svært for dem at udtrykke deres egentlige behov. Det kan føre til situationer, hvor dialogen og samarbejdet mellem omsorgsgiver og personen med demens ikke lykkes. Ud fra en grundantagelse om, at det er den professionelle omsorgsgiver, der har ansvaret for kvaliteten af relationen til personen med demens er det afgørende, at omsorgsgiverne besidder de nødvendige personlige og faglige kompetencer til at indgå i mødet med personen med demens, så deres livskvalitet og trivsel i hverdagen fremmes.
Det centrale i forskningsprojektet er at undersøge, hvordan omsorgsgivere kan videreudvikle deres viden og kompetencer til at håndtere mødet med demensramte personer, så deres livskvalitet og trivsel i hverdagen fremmes. Dette sker gennem en læringsmodel, der har fokus på det relationelle møde mellem personen med demens og omsorgsgiveren, hvor musikterapi er det fælles omdrejningspunkt for opbygning og udvikling af relationen.

Beskrivelse af den metode som er anvendt
Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder, der opstår i musikterapien. Samtidig anvendes DCM som pædagogisk metode i feedbackprocessen med omsorgsgiverne, hvor der arbejdes på at give omsorgsgiverne redskaber til at bruge musik aktivt i deres interaktion med personer med demens i forskellige samværssituationer. Projektets teoretiske referenceramme indgår ligeledes i læringsprocessen; f.eks. teori om selvfornemmelser, vitalitetsformer, det nuværende øjeblik, retrogense samt spejlneuroner.

Resultater/konklusion
De foreløbige resultater viser, at omsorgsgivernes relationelle møde med personerne med demens er udviklet ved at de aktivt bruger deres musiske og interpersonelle kompetencer i forskellige samværssituationer og i forbindelse med konkrete pleje- og omsorgsopgaver; hvilket har en positiv effekt på livskvalitet og trivsel hos personerne med demens.
Original languageDanish
Publication date6 May 2013
Number of pages1
Publication statusPublished - 6 May 2013
EventDemensdagene 2013 - Tivoli Hotel & Congress Cente, København, Denmark
Duration: 6 May 20137 May 2013

Conference

ConferenceDemensdagene 2013
LocationTivoli Hotel & Congress Cente
CountryDenmark
CityKøbenhavn
Period06/05/201307/05/2013

Cite this