Fondenes retsforhold: Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde

Peer Schaumburg-Müller, Erik Werlauff

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Værket giver en samlet fremstilling af fondenes retsforhold, dvs. af regelsættet for både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonBegge værkets forfattere har tidligere skrevet om fonde – Peer Schaumburg-Müller sammen med Bernhard Gomard i Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde (8. udgave 2015), Erik Werlauff sammen med Jytte Heje Mikkelsen i Erhvervsdrivende fonde. Med denne bog fortsætter de deres fælles juridiske forskning og forfatterskab fra deres selskabs-, børs- og kapitalmarkedsretlige forfatterskab på et retsområde, som fortsat vil have stor praktisk og teoretisk interesse i Danmark: fondenes retsområde. Et retsområde, der – i hvert fald for erhvervsdrivende fondes vedkommende – mere og mere nærmer sig den selskabsretlige regulering. Fremstillingen står i gæld til de tidligere fremstillinger, men er alligevel særegen. Forfatternes ambition med værket har været en samlet fremstilling af retsforholdene for begge fondstyper – derfor titlen: Fondenes retsforhold. Retslitteraturen har traditionelt fremstillet de ikke-erhvervsdrivende fonde først, fordi de nu engang repræsenterer den klassiske, grundlæggende fondsret, men forfatterne har med dette værk vendt fremstillingen om, således at de først fremstiller de erhvervsdrivende fondes retsforhold, særligt fordi der med erhvervsfondsloven fra 2014 nu foreligger den mest indgående regulering nogensinde af disse fondes retsforhold - en udvikling, der har gjort reguleringen af de to fondstyper ganske forskellig, idet reguleringen af erhvervsdrivende fonde nu i stort omfang tager sit udgangspunkt i reguleringen af kapitalselskaber, mens fondsloven – lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, men væsentligt ændret senest også i 2014 – fortsat har sit udspring i den klassiske fondsret.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
Volume1
Edition1.
Number of pages550
ISBN (Print)9788761940698
Publication statusPublished - 7 Feb 2019

Cite this