Forældres betydning for unges uddannelsesvalg og inddragelse i vejledningen

Tilde Mette Juul, Mette Pless

Research output: Contribution to journalJournal article

227 Downloads (Pure)

Abstract

Selvom unge insisterer på, at uddannelsesvalget er deres, spiller forældrene en central rolle i at støtte og vejlede i relation til de unges videre færd efter grundskolen. Alle forældre på tværs af sociale klasser er optagede af, at deres børn får en god uddannelse, og de vil gerne hjælpe og støtte dem i uddannelsesvalget. Mange forældre mangler dog overblik over de forskellige ungdomsuddannelser og er i tvivl om, hvordan de taler med deres børn om uddannelse. Der er således i Danmark et markant gab mellem forældres interesse i at tale med deres børn, og deres konkrete viden om muligheder i uddannelsessystemet. Og forældrenes mulighed for at støtte, guide og udfordre deres børn afhænger i høj grad samtidig af forældrenes egne erfaringer med uddannelse. I denne artikel sætter vi spot på forældres betydning i relation til unges uddannelsesvalg og peger på en række udfordringer og muligheder i relation til inddragelse af forældre i vejledningen.
Original languageDanish
Article number1
JournalPraksis+perspektiv
Issue number3
Pages (from-to)8-17
Number of pages9
Publication statusPublished - 29 Oct 2018

Cite this