Fordomme over for etniske minoriteter i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA

Translated title of the contribution: Prejudice toward ethnic minorities. A comparison of Denmark, Sweden, UK and the USA

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen sammenligninger, hvorledes majoritetsbefolkningen i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA opfatter etniske minoriteter. I USA har en lang forskningstradition afdækket, hvorledes hvide amerikanere har fordomme over for afroamerikanere. Artiklen beskriver, hvorvidt danskerne, svenskerne og briterne har udviklet de samme slags fordomme om ikke-vestlige indvandrere. Det gøres ved hjælp af et unikt datamateriale, hvor amerikanske spørgsmål fra General Social Survey er blevet repliceret i de tre lande. Sammenligningen viser, at danskernes, svenskernes og briternes opfattelse af ikke-vestlige indvandrere ikke er mere positiv end amerikanernes opfattelse af afroamerikanerne. Det leder til en konklusion om, at hverken politiske forsøg på at afpolitisere det etniske spørgsmål eller tilstedeværelsen af samhørighedsskabende universelle velfærdsstater har formået at afværge en negativ opfattelse af socialt udsatte etniske minoriteter.
  Translated title of the contributionPrejudice toward ethnic minorities. A comparison of Denmark, Sweden, UK and the USA
  Original languageDanish
  JournalPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
  Volume44
  Issue number4
  Pages (from-to)488-504
  ISSN0105-0710
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this