Foreløbig vejledning i forebyggelse af skadelige alkalikiselreaktioner i beton

Translated title of the contribution: Tentative recommendations for the prevention of alkali aggregate reactions

N.M. Plum

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Efter at alkaliudvalget har påvist, at der i ikke permanent tørre konstruktioner, hvortil der er anvendt almindelig Portland cement og almindelige kvartære grusmaterialer, består risiko for skadelige alkalikiselreaktioner, er forebyggelse af disse alkalikiselreaktioner nu blevet erkendt; et spørgsmål som såvel den projekterende ingeniør som entreprenøren ikke kommer uden om før og inden opførelse af betonkonstruktioner i vådt miljø. Vejledningen definerer 3 miljø-klasser til en af hvilke, en konstruktion kan henføres. For hver af disse klasser angives de forskellige mulige forebyggende foranstaltninger. Endvidere gives der generelle retningslinier for den opnåede risikoformindskelse samt visse principper for valg af det mest økonomiske foranstaltningssæt.
  Translated title of the contributionTentative recommendations for the prevention of alkali aggregate reactions
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherSBI forlag
  Number of pages60
  Publication statusPublished - 1961

  Cite this