Foreløbig ydeevnebeskrivelse for vandklosetter med vandlås

Translated title of the contribution: Provisional performance requirements for water closets with trap

V. Nielsen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Notatet indeholder en foreløbig systematisk opstilling og gennemgang af de krav og ønsker, som ud fra den tekniske funktion kan stilles til udformningen af et vandkloset med vandlås. Forhold, som direkte vedrører brugerens anvendelse af komponenten, indgår ikke i notatet. Prøvningsmetoder vedrørende de enkelte forhold beskrives kort, og der henvises til SBI-publikationer og andre publikationer, hvor metoderne beskrives mere detaljeret. Endvidere bringes skalaer for vurdering af resultaterne af de forskellige prøvninger i forhold til de opstillede krav og ønsker. Endelig er medtaget bygningsreglementets krav vedrørende de enkelte punkter. Oversigten kan anvendes som checkliste ved valg af vandklosetter til et givet formål, således at det i hvert tilfælde sikres, at alle relevante ønsker til klosettets ydeevne tages i betragning før valget træffes.
  Translated title of the contributionProvisional performance requirements for water closets with trap
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages13
  Publication statusPublished - 1979
  SeriesSBI-notat
  Number88

  Cite this