"... Formanden dog det dobbelte": Om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger

Erik Werlauff

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også at pligtsiden med pligt til at tage en række initiativer og i givet fald også risikoen for erstatningsansvar er forøget for en bestyrelsesformands vedkommende. I sagens natur er det ikke muligt at udarbejde en risikomæssig statistik, men erfaringerne både fra afsagte domme og fra verserende sager viser, at det næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de danske anbefalinger for corporate governance, såledesd som de blev revideret i 2013, og specificerer formandsens særlige pligter i denne sammenhæng.
  Original languageDanish
  JournalRevision & Regnskabsvaesen
  Volume2013
  Issue number3
  Pages (from-to)44-55
  Number of pages12
  ISSN0034-6918
  Publication statusPublished - 1 Mar 2013

  Cite this