Formidling

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Formålet med dette kapitel er at præsentere centrale elementer i samfundsvidenskabelige fremstillinger og at understøtte de overvejelser, man må gøre sig i forbindelse med skrivearbejdet. Dokumentation og rapportering af resultaterne af en undersøgelse kan ske på mange forskellige måder, afhængigt af om der er tale om en opgave, en rapport, en tidsskriftartikel, en avisartikel, et arbejdsnotat mv. Der er ydre krav, man må leve op til, og der er egne præferencer for at fremstille tingene på en bestemt måde. At skrive er både noget alment (man henvender sig til læsere, eventuelt en afgrænset gruppe) og noget personligt i form af formidling af et budskab i et sprog og med en argumentation, man står inde for. Et projekt er således ikke gennemført, før det er formidlet.
Vi beskæftiger os med præsentationen af et projekts resultater i en afsluttende rapport, hvad enten denne skrives med henblik på offentliggørelse eller som en opgave i uddannelsessammenhæng. Formkravene er forskellige fra den ene sammenhæng til den anden, men der er også nogle elementer, der er gennemgående, herunder en række formelle krav til litteraturhenvisninger, citater, tabeller, figurer mv. De gennemgående elementer hænger nøje sammen med faserne og forløbet af forskningsprocessen. Ikke mindst de gennemførte analyser udgør en væsentlig del af, hvad der er at fortælle. Et projekts design og faser samt den orden, som analyserne er gennemført i, udgør ikke nødvendigvis en god struktur for fremstillingen.
Fremstillingen er bedst tjent med at være komponeret omkring sin egen logik. Vi gennemgår de centrale elementer i fremstillingen af et videnskabeligt arbejde og diskuterer deres udspring i det løbende skrivearbejde i projektet, hvad der kan være med til at gøre fremstillingen interessant at læse, samt elementernes sammenkædning til et hele. Komposition, argumentation og fortællemåde kan være afgørende for, at læseoplevelsen er positiv, hvilket har stor betydning for såvel læserudbyttet som bedømmelsen af det skrevne. Kapitlet er især orienteret mod refleksioner i forhold til større fremstillinger i form af universitetsopgaver eller projektrapporter, hvor en central del er afrapportering af empirisk stof. Kapitlet dækker ikke artikelskrivning mv.
Original languageDanish
Title of host publicationForskningsmetode i socialt arbejde
EditorsMonrad Merete, Olesen Søren Peter
Number of pages19
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2018
Edition1. udgave
Pages231-249
Chapter8
ISBN (Print)978-87-412-6388-5
Publication statusPublished - 2018

Cite this