Forsørgelse i socialretten

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Den 1. januar 2014 træder Kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen indeholder som noget helt nyt offentligretlig forsørgelsespligt mellem samlevende. Som begrundelse for at kræve, at mennesker, der ikke er gift, skal forsørge hinanden, anfører Beskæftigelsesministeren, at forskellen mellem papirløst samlevende og gifte par er »kunstig«. Der er med gældende lov tale om en ubegrundet forskelsbehandling mellem gifte og ikke-gifte, når det drejer sig om kontanthjælp.
Aktivlovens nye regler om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende føjer sig ind i en række lovændringer på det sociale område, hvor samliv har fået betydning for retten til offentlige ydelser.
I artiklen redegøres for denne udvikling og for de retssikkerhedsproblemer, der følger i kølvandet på forskellige uklare begreber som ”samliv”, ”ægteskabslignende forhold” og ”reelt enlig” og nu det nye samlivsbegreb i aktivloven.
Original languageDanish
Article number1
JournalSocial Politik
Volume2013
Issue number6
Pages (from-to)5-12
Number of pages8
ISSN0905-8176
Publication statusPublished - Dec 2013

Cite this