Forskning i musikterapi: voksne med skizofreni

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1247 Downloads (Pure)

Abstract

Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med voksne med en skizofrenilidelse har en signifikant effekt. Cochrane review og RCT undersøgelser viser, at musikterapi hjælper i forhold til nogle generelle symptomer som nedsat opmærksomhed, depersonalisation samt manglende motivation. Musikterapi kan dog primært reducere de negative symptomer (herunder emotionel og social tilbagetrukkethed, samt svigtende evner til kontakt og kommunikation). Idet medicin og anden behandling kun i mindre grad indvirker på de negative symptomer, er det væsentligt, at musikterapi påviseligt kan reducere disse. Antallet af musikterapisessioner er dog vigtigt for effekten, idet 3-10 sessioner kun giver mindre og kortvarige ændringer, hvorimod 16-51 sessioner giver betydningsfulde og længerevarende ændringer.
For at fremme patientens motivation og evne til at være i kontakt og kommunikere
med andre mennesker, tilrettelægges musikterapien, så den fokuserer på basale udtryks- og kontaktmuligheder. Gennem musikalsk improvisation er det muligt at matche den enkelte klients musikalske udtryksmønster og emotionelle tilstand og herfra følge og gradvist ændre sammenspilsformen i et tempo, patienten
kan tillade og være med i. Fælles lytning i gruppe til musik, valgt af patienten selv, kan være en vej ind til motivation for stabil deltagelse og deling af personlige oplevelser. Sammenspil og fællessang kan virke fremmende på oplevelsen af positivt samvær med andre.
Original languageDanish
JournalDansk Musikterapi
Volume9
Issue number1
Pages (from-to)49-58
Number of pages10
ISSN1603-8800
Publication statusPublished - 15 May 2012

Cite this