Forskningens rolle i byfornyelsen: Første nordiske forskerseminar om byfornyelse den 18.-19. juni 1979

Translated title of the contribution: The role of research in urban renewal. First Scandinavian research seminar on urban renewal, 18th-19th June 1979

J.E.(red.) Fokdal

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Denne SBI-rapport indeholder foredragene, diskussionerne og konklusionen fra det første nordiske forskerseminar om byfornyelse. Igennem foredrag og gruppearbejder blev det i 2 dage diskuteret, hvordan byfornyelsesforskningen indtil nu var forløbet, hvilke problemer man var stødt på, og hvilke tanker og ideer man gjorde sig om den fremtidige forskningsindsats i de 4 nordiske lande. Med udgangspunkt i dette blev det påpeget, at byfornyelsen nok var et teknisk problem, men også et socialt problem. Igennem gruppearbejder blev der på denne baggrund formuleret en række forskningsprojekter.
  Translated title of the contributionThe role of research in urban renewal. First Scandinavian research seminar on urban renewal, 18th-19th June 1979
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages129
  ISBN (Print)87-563-0349-1
  Publication statusPublished - 1979
  SeriesSBI-rapport
  Number119

  Cite this