Forvaltningssproget - hvilket sprog taler forvaltningen?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen fastlægger kravene til forvaltningsmyndighedernes håndtering af sprog. Det konkluderes, at selvom danske forvaltningsmyndigheder som udgangspunkt sagsbehandler på dansk både i skriftlig og mundtlig kommunikation, så har forvaltningen ansvaret for at oversætte udenlandske oplysninger, hvis disse har betydning for sagen, og de ikke foreligger på et sprog, som forvaltningen forstår, og forvaltningen skal sørge for at kommunikere med parter, der ikke forstår dansk, på et sprog, som vedkommende forstår. Retssætningen kan sammenfattende formuleres: Det er forvaltningens ansvar at forstå borgerne, og at borgerne forstår forvaltningen.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for retsvæsen
Issue number36
Pages (from-to)275-278
Number of pages4
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 9 Sept 2006

Cite this