Fremlæggelse af vores syn på menings- og undringsdreven innovation

Finn Thorbjørn Hansen, Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

417 Downloads (Pure)

Abstract

I denne artikel ’slås tonen an’ ved at stille ind på den forundring, der oftest går forud for den mere filosofiske undren, og som knytter sig til en æstetisk transcendens-erfaring. Med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen (Jørgensen, 2014) nuancerer vi, hvad det kan være for anelsesfulde og indfaldsprægede fornemmelser og erfaringer, som en undringsdreven innovator og entreprenør må have sans for, hvis han eller hun vil arbejde med radikal innovation på et eksistentielt, etisk og meningsgivende plan. Dernæst bringer vi den italienske innovationsforsker, Roberto Verganti i spil, for at tænke i forlængelse af hans hermeneutisk-inspirerede ’design- and meaning-driven innovation’. Vi argumenterer for, at hans’kritisk-hermeneutiske’ tilgang bør suppleres med en undrings-hermeneutisk tilgang (fra meningsdrevet til undringsdrevet innovation). Denne undringsdrevne innovationstænkning, der specifikt retter sig imod radikal og eksistentiel innovation inden for velfærdsprofessioner og –uddannelser, vil dernæst blive diskuteret og profileret i forhold til dagsaktuelle danske innovationstilgange, som vi ser dem hos Lotte Darsø og Lene Tanggaard. Endeligt relaterer vi også den undringsdrevne innovations- og entreprenørtilgang til ’design-drevne innovation’, som f.eks. den danske innovationsorganisation MindLab trækker på, her eksemplificeret af Liedtka og Ogilvies (Liedtka & Ogilvie, 2011) model for designdreven innovation.
Original languageDanish
Title of host publication'At innovere med hjertet': Undervisning i undringsdrevet innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser. : Afrapportering fra et aktionsforskningsprojekt i VIA University College (2013-2015)
Number of pages38
PublisherVIA/Aalborg Universitet
Publication date17 Jan 2017
Pages81-119
Chapter4
Commissioning bodyVIA University College
ISBN (Electronic)978-87-996260-7-6
Publication statusPublished - 17 Jan 2017

Cite this