Abstract

Bilag 3.1 Undersøgelse af brug af Sony Edge Analytics på AAU - bilag til "Afrapportering Fremtidens Undervisningslokale"

Undersøgelse af en eksisterende installation af Sony Edge Analytics på AAU med henblik på at afdækket udfordringer og potentialer i forhold til yderligere anvendelse og evt. udbredelse på AAU både i forhold til alm. og hybride undervisningsformater.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 25 Jan 2023

Cite this