Abstract

I lyset af de forventninger, der knytter sig til civilsamfundets rolle i beskæftigelsespolitikken, er formålet med dette kapitel at kaste et kritisk og grundigt blik på sammenhængen mellem tilknytning til det ordinære arbejdsmarked og deltagelse i frivilligt arbejde for personer i arbejdsstyrken. Vi har afgrænset arbejdsstyrken til personer i alderen 25-64 år, som ikke er under uddannelse, efterlønsmodtagere, førtidspensionister eller frivilligt hjemmegående.
Vi undersøger sammenhængen med data fra de seneste tre frivillighedsundersøgelser, som er indsamlet i perioden 2012-2020. Disse data har vi beriget med information om ledighed fra administrative registre, hvilket gør det muligt at måle ledighed over en længere periode, før personen i spørgeskemaundersøgelserne har svaret på, om de arbejder frivilligt.
Vi har fokus på tre grupper, som er særligt udsatte i forhold til ledighed. De tre grupper er udsatte unge, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, indvandrere med ikke-vestlig baggrund og ufaglærte langtidsledige. Der er tale om tre ret forskellige grupper, men de har det til fælles, at de vurderes til at have særlige udfordringer, når det drejer sig om at blive inkluderet på de arenaer, der giver adgang til selvforsørgelse, nemlig uddannelse og beskæftigelse .
Original languageDanish
Title of host publicationGør frivilligt arbejde samfundet bedre?
EditorsThomas P. Boje, Helle Hygum Espersen, Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, Bjarne Ibsen
Number of pages20
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherNyt fra Samfundsvidenskaberne
Publication date29 Nov 2023
Pages121-140
Chapter5
ISBN (Print)978-87-7683-324-6
ISBN (Electronic)978-87-7683-253-7
Publication statusPublished - 29 Nov 2023

Cite this