Fryder forandring? Casestudie af EPJ udbudsprocessen i Region Nord -belyst gennem en procesevaluering med fokus på lægerne som sociale bærere af den elektroniske patientjournal, EPJ

Anna Marie Balling Høstgaard

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

Afhandlingen beskriver lægernes indflydelse på udviklingen af den
elektroniske patientjournal (EPJ) i Region Nordjylland. Lægernes accept af
EPJ er erfaringsmæssigt afgørende for en succes-fuld implementering.
Afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan positive kliniske gevinster
og medejerskab til beslutninger, der træffes i en udbudsproces kan opnås
blandt læger. Denne viden vil være til gavn for såvel den fortsatte
EPJ-proces i Region Nordjylland som for fremtidige teknologiske
udviklingsprocesser i det øvrige danske sygehusvæsen.
Original languageDanish
PublisherDepartment of Development and Planning, Aalborg University
Number of pages259
Publication statusPublished - 2009

Cite this