Fugtstyret boligventilation: Målinger og evaluering

Niels Christian Bergsøe, Alireza Afshari

Research output: Book/ReportBookResearch

1094 Downloads (Pure)

Abstract

Idéen i behovsstyret ventilation er, at tilpasse ventilationen til menneskers og bygningers behov så der tilvejebringes et tilfredsstillende indeklima, og så energiforbruget begrænses. Denne rapport afslutter tredje og sidste fase i et projektprogram om behovsstyret boligventilation. De tidligere faser har omfattet teoretiske udredninger og laboratorieforsøg. I dette projekt er der i en etageboligbebyggelse på Frederiksberg installeret dels et behovsstyret ventilationsanlæg dels et traditionelt mekanisk udsugningsanlæg. Der er foretaget målinger i tolv lejligheder. Fire af lejlighederne var ventileret ved behovsstyret ventilation, fi re ved traditionel mekanisk udsugning, og i de sidste fi re lejligheder var ventilationen alene baseret på de oprindelige aftrækskanaler fra køkken og bad. I lejlighederne med behovsstyret ventilation var ventilationen styret efter rumluftens fugtighed.

Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherSBI forlag
Number of pages76
ISBN (Electronic)978-87-563-1330-8
Publication statusPublished - 2008
SeriesSBI
Number2008:08

Keywords

  • Ventilation
  • energy
  • energy consumption
  • moisture
  • dwellings
  • heat consumption

Cite this