Fugtvandring og fugtophobning i opvarmede terrændæk med diffusionstætte belægninger bestemt ved laboratorieforsøg

Translated title of the contribution: Moisture transport and accumulation in heated slab-on-ground construction with floor coverings having a low water vapour permeability. An account of laboratory measurements

Asta Nicolajsen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Forsøgsrækken havde til formål at undersøge, hvilken indflydelse en folie udlagt på undersiden af betonlaget i en terrændækkonstruktion har på betonens udtørringsforhold og fugtvandringen i terrændæk med tæt, fugtfølsom gulvebelægning og indlagte varmerør, idet disse må kunne forudses at ville give anledning til vekslende temperaturforhold i konstruktionen. Det byggetekniske formål med undersøgelsen var at undersøge, om den i litteraturen {1}, {2}, og {3} normalt anbefalede folie kunne udelades under betonen, da folien er uhensigtsmæssig, når det drejer sig om hurtigt at få betonen udtørret, idet udtørringen nedefter mod jorden forhindres. Undersøgelsens resultat blev, at folien under betonen kan undværes, såfremt de idealiserede forhold som anvendt under forsøgene er til stede, dvs. at der anvendes mindst 10 cm mineraluld, et effektivt kapillarbrydende lag og en god, tæt beton.
  Translated title of the contributionMoisture transport and accumulation in heated slab-on-ground construction with floor coverings having a low water vapour permeability. An account of laboratory measurements
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages22
  Publication statusPublished - 1975
  SeriesSBI-notat
  Number51

  Cite this