Gældsbrevsloven med kommentarer

Lennart Lynge Andersen, Peter Møgelvang-Hansen, Anders Ørgaard

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Gældsbrevsloven er en central formueretlige lov. I loven fastlægges en række af formuerettens grundprincipper. Bogen er opbygget som en traditional lovkommentar, hvor lovens enkelte bestemmelser kommenteres. Loven omfatter principper for indsigelse i skyldforhold, betaling i skyldforhold, fordringer i fremmed valuta, overdragerens ansvar over for erhververen, omsætningsgældsbreve, simple gældsbreve, skyldnerens indsigelsesadgang, modregningsret og betalingslegitimation. Bogen indeholder reference og drøftelse af den ganske omfattende teori og retspraksis på området.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
Edition3.
Number of pages274
ISBN (Print)978-87-619-3956-2
Publication statusPublished - 17 Nov 2017

Cite this