Genforhandling af erhvervslejeaftaler: Med særlig fokus på erhvervslejelovens § 14

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Det er formålet med denne bog, at undersøgeretsstillingen for udlejerens genforhandlingsret i henhold til erhvervslejelovens § 14, der trådte i kraft som en nyskabelse i lejelovgivningen sammen med erhvervslejeloven den 1. januar 2000. Bestemmelsen giver kort sagt udlejeren ret til at kræve erhvervslejeaftalen genforhandlet med otte års intervaller. Såfremt parterne ikke efter den påkrævede genforhandlingsprocedure kan blive enige om nye vilkår, har udlejeren ret til at opsige lejeaftalen. Såfremt udlejeren benytter sig af sin adgang til at opsige lejeren, er udgangspunktet, at lejeren er berettiget til erstatning. Dette udgangspunkt kan dog i modsætning til resten af bestemmelsen fraviges, jf. erhvervslejelovens § 15. Benytter udlejeren sig ikke af sin adgang til at opsige lejeren, er udgangspunktet omvendt, at lejeaftalen fortsætter på uændrede vilkår. Det er det overordnede formål med denne bog, at finde ud af, hvilket juridisk værktøj, der er indført i den danske erhvervslejeret med erhvervslejelovens § 14. Bogen forventes udgivet medio 2020.
Original languageDanish
PublisherKarnov Group
Number of pages180
Publication statusIn preparation - 2020

Cite this